Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi miljøkartlegger

- I store trekk er eiendommen lite forurenset. Med små tiltak kan mesteparten utvikles og brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm, sier Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Av de åtte av områdene som er kartlagt, har vi nå dokumentasjon på at syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling.

Av de åtte av områdene som er kartlagt, har vi nå dokumentasjon på at syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017). På området merket rødt må det iverksettes tiltak tilpasset ny bruk, sier prosjektlederne Therese Frivåg Lund og Pål Skovli Henriksen (Foto: Foto: Kartverket, Geovekts og kommuner - Geodata AS/påtegninger er det Forsvarsbygg som har ansvaret for)

Kjeller har vært operativ flyplass i over 100 år og har vært et avstengt område for allmennheten siden 1912. Flyplassdrift og bombing under 2. verdenskrig har satt sine spor og siden 2017 har Forsvarsbygg arbeidet med å miljøkartlegge området for å dokumentere innholdet på den store eiendommen.

Med en kostnad på 13,5 millioner kroner er det gjennomført et omfattende arbeid med spisskompetanse på forurensning fra forsvarsvirksomhet. Arbeidet er basert på kartlegging av historiske forurensningsdata, omfattende miljøtekniske undersøkelser, kartlegging av natur- og biomangfold (inklusive tilleggsvurderinger for området Måsan) og eksplosivkartlegging.

Kartlegger med spisskompetanse

De tekniske undersøkelsene er basert på utgraving av 525 sjakter/skovlpunkter og 3 miljøbrønner. Videre er det gjennomført 1250 analyserte jordprøver, 100 vannprøver fra, overvann/bekker/sik, 14 sedimentsanalyser og kartlegging av slam fra ulike kummer. I tillegg er det gjennomført teknisk søk på 40% av flybasen, kartleggingsarbeid av naturmangfoldet og diverse eksterne utredninger om Måsan. Det er tilsammen gravd frem 46 brannbomber fra 2. verdenskrig.

Åtte av ti områder er kartlagt og dokumentert

Totalt er 900 dekar av eiendommens totale areal på 1100 dekar kartlagt og dokumentert gjennom miljørapporter utført av eksterne uavhengige parter.

- I det grundige kartleggingsarbeidet har vi delt eiendommen inn i ti områder, forklarer Skovli Henriksen. Av de åtte områdene er som nå er ferdig undersøkt og dokumentert, har syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017).

EOD Frank Robert Pettersen jobber med kartlegging våren 2020

Bildetekst: Her kartlegger EOD offiser Frank Robert Pettersen området for å avdekke innholdet i jorda (Invisio, Mark Purnell) 

Tilpasser fremdriftsplanen etter kommunens arealprosess

I 2020 ble de siste dekarene under ubebygd område kartlagt. De to gjenstående områdene ligger under bebyggelse og under den asfalterte rullebanen. Med endret fremdrift på kommunens arealprosess så vil det utarbeides en tilpasset fremdriftsplan på ferdigstillelse av dette arbeidet. Sluttrapporten vil danne grunnlaget for en detaljert tiltaksplan og videre oppryddingsarbeid når etterbruken er bestemt. 

- Resultatet av miljøkartleggingen er viktig for Lillestrøm kommunes realisering av sin visjon om  å skape en grønn bydel på Kjeller som skal fremstå som et forbilde i en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling, tilslutter prosjektleder Therese Frivåg Lund.

Venter ingen overraskelser på resterende områder

Det skal ikke skal være noen tvil om mulighetene og begrensningene eiendommen representerer for både kommunen og potensielle utbyggere ved salg av eiendommen.

-Kartleggingen har gitt oss god oversikt over innholdet på eiendommen. Vi har også overblikk over hva som med stor sannsynlighet venter oss i den videre kartleggingen, fortsetter Henriksen.

Kompetanse fra flere referanseprosjekter

Forsvarsbygg har lang erfaring med å kartlegge og rydde forurenset grunn i oppgaven med å ta ansvar for natur- og miljø. Blant annet fra prosjektet «Ny by og ny lufthavn» i Bodø og store skytefelt, som på Dovre. 

- I Bodø gjennomførte vi en storstilt miljøkartlegging både på land og i sjø for å identifisere miljøgifter. Arbeidet ble gjennomført i dialog med miljøvernmyndighetene, Avinor, Forsvaret og Bodø kommune. Arbeidet vi har gjennomført på Hjerkinn skytefelt på Dovre, Norges-historiens største naturrestaureringsprosjekt, har også kommet Kjeller til gode, avslutter Henriksen. 

 

Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.
Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.

Metalldetektor på hjul: Vi har tilgang til svært avansert utstyr for å kunne gjøre grundige undersøkelser. Dette magnetometeret brukes på Kjeller til å avdekke større metallgjenstander flere meter ned i bakken.  

Kontakt oss

Frode Karlsen

Prosjektleder eiendomsutvikling

Image "10__frode-karlssen.jpg" without description

Fakta

  • Forsvarsbygg går nå inn i siste fasen av miljøkartleggen av eiendommen som skal utvikles og selges
  • Kartleggingene innbærer gjennomføring av omfattende undersøkelser av historisk forurensningsdata, miljøtekniske undersøkelser, natur- og biomangfold (tilleggsvurderinger for Måsan) og eksplosivkartlegging.
  • På Kjeller gjennomfører vi miljøkartlegging på en trygg og god måte basert på solid erfaring fra lignende prosjekter.
  • Miljørapportene for delområdene er alle oppdaterte. 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.