Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ramnes/Biskaia

Ramnes skyte- og øvingsfelt er preget av fjell og bratte lier med furuskog. Feltet brukes i dag av Sjøforsvaret, og er ikke åpent for sivil ferdsel.

Ramnes skyte- og øvingsfelt ligger i Tjeldsund kommune og vender ut mot Ramsundet i vest og Ofotfjorden i sør.

Historie og opprydding

Det har vært militær aktivitet i området ved Ramnes og innover i Ramsundet helt siden starten av 1900-tallet. Ramnes var faktisk det første stedet på norsk jord at tyske tropper ble satt i land natt til 9. april 1940. Dessverre har den militære aktiviteten i området ført til en god del forurensing i Ramsundet. Forsvarsbygg har tatt prøver i Ramsundet siden 2007 og mye penger og innsats er satt på å fjerne PCB og TBT fra den forurensede havbunnen. Mer om dette kan du lese i Forsvarsbyggs miljøredegjørelse 2012.

Fra strand til skog

Ramnes skyte- og øvingsfelt har en strandlinje på nesten 8 km, og er blant annet et viktig leveområde for havørn. Innenfor øvingsfeltet er det en våtmarkslokalitet som er viktig for fugl på trekk. I nord går skogen delvis over til blåbær bjørkeskog og noe høgstaude bjørkeskog. Disse skogsområdene er sterkt preget av hogst og beiting.

I Mellomdalen er det et område med frodig blandingsskog av bjørk og osp i en ravine, som er viktig hekkeområde for småfugl. Skogen her er unik for hele området ettersom det er den eneste velutviklede ospeskogen på Ramnes. Denne skogen er sørvendt og har et svært tidlig vårelement.

Innenfor Ramnes skyte- og øvingsfelt er det flere ganger observert både dvergfalk, jaktfalk og hønsehauk.

Reinsdyr i skytefeltet

Det observeres ofte reinsdyr inne i skytefeltet, men disse ser ikke ut til å være plaget av støy fra skytebaner, båter og helikoptre. Det er registrert oter langs kystlinja, det er også mulig at der forekommer yngling i området Ramsteinnes – Innerdalen.

Feltet har gjennomgått en gradvis oppgradering siden Sjøforsvaret startet sin trening her på 1970-tallet, og har siden 2002 vært gjennom en omfattende utvikling med nye skytebaner.

Foto: Hvit simle er fotografert av av Frantz Sortland. Bildet kan ikke kopieres og brukes uten tillatelse fra fotografen.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: Batteriet på Ramnes ble påbegynt allerede i 1915, men selve skyte- og øvingsfeltet ble etablert på 1970-tallet

Areal: ca 4700 daa

Fylke: Troms     

Kommune: Tjeldsund

Eieforhold: Eid

Hovedaktivitet: Primært et brukeranlegg for avdelinger i Sjøforsvaret.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.