Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1003 – Bunker

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Bunker
Inventarnummer 1003
Byggeår 1942–1943
Opprinnelig bruk Forlegningsbunker
Nåværende bruk Lager
GAB-nr.   Grunnflate 138 m2
Antall etasjer 1
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Bunkeren utgjør ved dens opprinnelige funksjon og beliggenhet en viktig del av fortet. Bygningen er et interessant eksempel på det tyske typebyggeriet under annen verdenskrig. Sammen med de nærliggende pansersperringene, løpegravene og maskingeværstillingene synliggjør bunkeren fortets kompleksitet og befestningsnivå, og er viktig for å vise omfanget av forsvarsverkene i landskapet. Byggverket er en del endret innvendig.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Bunker i en etasje liggende på venstre side av veien opp mot kanonen. Konstruksjonen består av to rom og gang med to innganger. Endret en del innvendig i forbindelse med ny bruk. Malt utvendig i etterkrigstiden.  
Annet 138 m2 grunnflate, 53 m2 gulvflate. Typebetegnelse H 622.  

1990
Bygningen rehabilitert innvendig for ny militær bruk.
1977
Batteriet ble vedtatt nedlagt i 1968, men hadde mobiliseringsstatus frem til 1975 og et visst vedlikehold frem til 1977.
1942 - 1943
Byggearbeidet utført.

Ingen treff