Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Panel

Trebygningene på Bergenhus har, i tråd med Vestlandsk byggeskikk, liggende panel. Originalt panel og listverk forteller ikke bare om alder og byggeskikk, men kan også gi informasjon om husets tidligere fargesetting. I vedlikeholdssammenheng er det derfor viktig å ta vare på mest mulig av originalt virke. De vanligste skadene på panel (og øvrig trekonstruksjon) forårsakes av råtesopp og insekter som følge av at trevirket har vært utsatt for fuktighet over lengre tid. Treverk tåler fukt dersom det tørker relativt fort opp. Enkelte partier er mer utsatt for fukt- og råteskader enn andre. Det gjelder særlig i nedre del (særlig dersom vegetasjon gror inntil husveggen), ved taknedløp, i underkant av vinduer og i skjøter (endeved) mellom to panelbord. Enkle vedlikeholdstiltak som å fjerne vegetasjon og holde renner og nedløp i orden, kan forhindre at skader får utvikle seg. Dersom det likevel skulle oppstå skader i panelet slik at utskifting er nødvendig, skal man skifte ut de råteskadede delene, men kun dem. Erstatningspanel må være av samme kvalitet og utforming. Å begrense utskifting har både en økonomisk og vernemessig begrunnelse; Materialkvaliteten på gammelt panel var ofte svært god – den er kostbar og erstatte. Bygningen mister også mye av sin historiske verdi dersom store partier skiftes ut.