Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventarkart, hovedfestningen, med byggeår og verneklasser

Image "chapter-10-526-1.jpg" without description

1658–1671, markert med gult

010101-0005

Østre kurtine

1663–1664

010101-0008

Vestre kurtine

1667

010101-1051

Prins Christians bastion

1661–1666

010101-1053

Prins Georgs halvbastion

1666

010101-1054

Kongens bastion

1667

010101-1070

Dronningens bastion

1666

010101-1071

Overdragen (Dragens halvbastion)

1664

010101-1072

Sydvestre kurtines rester

1670

010101-1075

Nordre kurtine

1664

010101-1081

Hovedgraven

1660-årene?

010101-1091

Place d´Armes

1669

010101-1119

Østre kurtineport

1666

1672–1701, markert med oransje

010101-0004

Nedre magasin

1683-85

010101-0007

Store kruttårn (Dronningens kruttårn), store kasematt

1684

010101-0010

Lille kruttårn

1687

010101-0026

Donjonen ved Huth

1683

010101-0755

Veier (med brosten)

1670-årene

010101-1055

Søndre kurtine

1678

010101-1062

Overberget, tårnbatteriet

1686

010101-1063

Stortårnet, tårnbatteriet

1682

010101-1076

Underdragen

1689

010101-1079

Gyldenløves eperong/ Prins Fredriks batteri

1683–1702

010101-1082

Ravelinet

1682–1683

010101-1085

Ytre festningsgrav

1682

010101-1086

Kontreeskarpe, dekket vei og glaci

1685

010101-1087

Vestre kontreeskarpe

1699

010101-1088

Ytterste festningsgrav

1687

010101-1092

Lynetten

1675

010101-1093

Huitfeldts batteri

1683

010101-1109

Stortårnets gårdsrom

1682

010101-1112

Overbergets krutthus

1696

010101-1113

Overbergets østre tenalje

1686

010101-1116

Overbergets gårdsrom

1697

010101-1121

Vestre kurtineport

1672 og senere

010101-1129

Kommandantens hage

Før 1701

010101-0753

Parkanlegg

Før 1701

1702–1764, markert med rødt

010101-0020

Ravelinbygningen

1745

010101-0051

Bradland sidebygning

1700-tall?

010101-1052

Huths bastion, Enveloppen III

1709/1777

010101-1059

Enveloppen I

1709

010101-1060

Enveloppen II

1708

010101-1061

Gyldenløves tårn

1723

010101-1077

Øvre batteri

1707

010101-1078

Nedre batteri

1707

010101-1080

Nedre Tenalje

1758

010101-1084

Enveloppen IV/Huths batteri

1709

010101-1089

Ytterste kontreeskarpe

1750

010101-1090

Retransjementets kontreeskarpe og glaci

1710–1711

010101-1094

Prins Georgs kontreeskarpe

1743–1765

010101-1095

Borgerskansens søndre tenaljerte mur

1754

010101-1096

Borgerskansens søndre halvbastion

1754

010101-1097

Borgerskansens portkurtine

1754

010101-1098

Borgerskansens vestre bastion

1754

010101-1099

Borgerskansens nordvestre kurtine

1754

010101-1100

Borgerskansens nordre bastion

1754

010101-1101

Borgerskansens nordre kurtine

1754

010101-1102

Borgerskansens østre halvbastion

1754

010101-1107

Gyldenløves østre tenalje

1723

010101-1108

Gyldenløves vestre tenalje

1723

010101-1110

Stortårnets kontreeskarpe og glaci

etter 1703

010101-1111

Overbergets losjementsbygning

1721

010101-1120

Ravelinporten

1709

010101-1122

Nedre tenaljeport

1760

1765–1825, markert med rosa

010101-0003

Øvre magasin

1770

010101-1083

Ravelinets tenalje

1785

010101-1105

Gyldenløves 1. utenverk

1787

010101-1106

Gyldenløves 2. utenverk

1785

010101-1114

Overbergets sydøstre tenalje

ca. 1773

010101-1115

Overbergets søndre tenalje

ca. 1770

1826–1905, markert med lilla

010101-0001

Gammel kommandantbolig

1826

010101-0002

Losjementsbygningen

1826

010101-0013

Klokketårnet

1833

010101-0015

Hovedvakten

1833

010101-0021

Vakt og arrestbygning

1826

010101-0022

Laboratoriebygning, Huth

1828

010101-0025

Sprøytehus

1830

010101-0028

Corps de garde

1840

010101-0031

Ekserserhus (gymnastikksal)

1831

010101-0032

Ingeniørbolig

1827

010101-0033

Retts- og parolbygning

1834

010101-0034

Kommandantboligen

1830

010101-0035

Kommandantboligens lysthus

1830

010101-0037

Materialgården

1833

010101-0038

Undervisningskasernen

1834

010101-0039

Sidebygning for undervisningskasernen

1834

010101-0040

Vollmesterbolig

før 1839

010101-1104

Gyldenløves vannreservoar

1902–1903

1906–2006, markert med blått

010101-0036

Uthus for 0032 ingeniørboligen

1950

010101-0050

Bradland hovedbygning og sidebygning

1993/1983

010101-0055

Internat og stabsjefsbolig

1922

Image "chapter-10-528-1.jpg" without description

Vernekategorier Fredriksten festning

Bygninger i verneklasse 1, markert med rødt

0001

Gammel kommandantbolig

0002

Losjementsbygningen

0003

Øvre magasin

0004

Nedre magasin

0005

Østre kurtine

0007

Store kruttårn (Dronningens kruttårn), store kasematt

0010

Lille kruttårn

0013

Klokketårnet

0015

Hovedvakten

0020

Ravelinbygningen

0021

Vakt og arrestbygning

0022

Laboratoriebygning, Huth

0025

Sprøytehus

0026

Donjonen ved Huth

0028

Corps de garde

0031

Ekserserhus (gymnastikksal)

0032

Ingeniørbolig

0033

Retts- og parolbygning

0034

Kommandantboligen

0035

Kommandantboligens lysthus

0038

Undervisningskasernen

0039

Sidebygning for 0038

0040

Vollmesterbolig

0051

Bradland sidebygning

0055

Internat og stabsjefsbolig

Bygninger i verneklasse 0, markert med grått

0036

Uthus for 0032 ingeniørboligen

0050

Bradland hoved- og sidebygning

Anlegg i verneklasse 1, markert med rosa

0008

Vestre kurtine

0753

Parkanlegg

0755

Veier (med brosten)

1051

Prins Christians bastion

1052

Huths bastion, Enveloppen III

1053

Prins Georgs halvbastion

1054

Kongens bastion

1055

Søndre kurtine

1059

Enveloppen I

1060

Enveloppen II

1061

Gyldenløves tårn

1062

Overberget, tårnbatteriet

1063

Stortårnet, tårnbatteriet

1070

Dronningens bastion

1071

Overdragen (Dragens halvbastion)

1072

Sydvestre kurtines rester

1075

Nordre kurtine

1076

Underdragen

1077

Øvre batteri

1078

Nedre batteri

1079

Gyldenløves eperong (Prins Fredriks batteri)

1080

Nedre Tenalje

1081

Hovedgraven

1082

Ravelinet

1083

Ravelinets tenalje

1084

Enveloppen IV/Huths batteri

1085

Ytre festningsgrav

1086

Kontreeskarpe, dekket vei og glaci

1087

Vestre kontreeskarpe

1088

Ytterste festningsgrav

1089

Ytterste kontreeskarpe

1090

Retransjementets kontreeskarpe og

1091

Place d´Armes

1092

Lynetten

1093

Huitfeldts batteri

1094

Prins Georgs kontreeskarpe

1095

Borgerskansens søndre tenaljerte mur

1096

Borgerskansens søndre halvbastion

1097

Borgerskansens portkurtine

1098

Borgerskansens vestre bastion

1099

Borgerskansens nordvestre kurtine

1100

Borgerskansens nordre bastion

1101

Borgerskansens nordre kurtine

1102

Borgerskansens østre halvbastion

1104

Gyldenløves vannreservoar

1105

Gyldenløves 1. utenverk

1106

Gyldenløves 2. utenverk

1107

Gyldenløves østre tenalje

1108

Gyldenløves vestre tenalje

1109

Stortårnets gårdsrom

1110

Stortårnets kontreeskarpe og glaci

1111

Overbergets losjementsbygning

1112

Overbergets krutthus

1113

Overbergets østre tenalje

1115

Overbergets søndre tenalje

1116

Overbergets gårdsrom

1119

Østre kurtineport

1120

Ravelinporten

1121

Vestre kurtineport

1122

Nedre tenaljeport

1129

Kommandantens hage

Militærhistorisk landskap, markert med lysegrønt

1130

Mur

Image "chapter-10-530-1.jpg" without description