Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Archer, J.R.: Hvem av oss skal gå i høst? Losene i Larvik losoldermannskap 18501911, [Hovedoppgave i etnologi ved Universitetet i Oslo] OS 1995

Berg, R. 2002: Profesjon – Union – Nasjon. Norsk forsvarshistorie, bd. 2. Bergen 2002

Bergan, T.: Luftforsvarets skolesenter Stavern – et moderne skolesenter med historiske tradisjoner. Stavern 2001

Berner, T. 2002: Kalkbrenning etter gamle metoder. Rehabilitering av kalkovn i Horten. Mur 2001(4)

Elling, C. 1932: Holmens bygningshistorie: 1680–1930. København 1932

Kavli, G. 1987: Norges festninger. Oslo 1987

Korsdal, K. og Støvern, H. 2000: Fredriksvern verft 1750–2000. Fra galeiverft og flotilje til moderne skolesenter. Stavern 2000

Monrad-Krohn, D. 1997: Norske fyr. Nasjonal verneplan for fyrstasjoner. Riksantikvarens rapporter nr. 24 1997

Rognerød, D.-I. 1997: På historisk grunn en kulturhistorisk reise til statlige eiendommer. Oslo 1997

Schnitler, C.W. 1914: Fredriksværn. Et norsk militæranlegg fra rokokotiden. Kristiania 1914

Schnitler, C.W. 1916: Norske haver i gammel og ny tid : norsk havekunsts historie med oversigter over de europæiske havers utvikling . Kristiania 1916

Schiøtz, J. 1919: Stavern forts og Fredriksværn verfts historie. 1919

Stangeland, G. og Valebrokk, E. 2001: Norges bedste værn og fæste: nasjonale festningsverk. Stavanger 2001

Sten Møller, V. 1973: Fredriksvern og Stavern. Et dansk-norsk flaadeværft fra 1750 . 1973

Swensen, W. 1940: Ulefos hovedgaard. I: [kursiv]Ulefos – en norsk herregård.[normal] Utg. av Riksantikvariatet i serien Norske minnesmerker