Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1065

Merk: Inventaret har inventarnr. 1051–5 i verneplanens bokutgave.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsbarakke.
Inventarnummer 1065
Byggeår 1901–1903
Opprinnelig bruk Oppbevaring av krutt og kuler for kanonstillingene.
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele bygningen med interiør.
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905. Inngår som en betydningsfull del av anleggene på Vardåsen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Trebygning med stolper, og panel på begge sider samt bordtak.
Annet Forsvarsbygg, Hamar.

1901
Befestningene på Vardåsen besluttes anlagt og arbeidet settes i gang
1903
Arbeidene med fortet er nå så langt at det får en besetning.
1905
Fortet blir fullt utbygget. 28. sept. reduseres styrkene og de mobiliserte sendes hjem.
1933
En del av anleggets bygninger tas ut av inventarlistene.
1940 - 1990
Fortet forfaller. Etter 1990 tiltak for å bevare kanonstillinger og tunnelbarakker.

Ingen treff