Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning

 

Forsvarsbygg står på vegne av Forsvarsdepartementet for drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av Kristiansten festning. Festningsforvalteren er vår representant overfor Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylke, samt kontaktperson mellom Forsvarsbygg og leietakerne på selve festningen og i BSIT.

Vi har en egen kulturminnefaglig enhet som utfører utrednings- og rådgivningsoppdrag vedrørende bygninger og anlegg med antikvarisk verdi. Enheten er premissgiver, rådgiver, kvalitetssikrer og koordinator innen fagområdet. I tillegg er enheten kontaktledd mot Riksantikvaren (RA). 

Image "chapter-2-24-1.jpg" without description

BSIT er utleid til skolevirksomhet.

Image "chapter-2-24-2.jpg" without description

Storkasematten (1025) inngår i selskapslokalene knyttet til restaurantdriften i Kommandantboligen.

Image "chapter-2-24-3.jpg" without description

Rustkammeret står ansvarlig for utstillingen i donjonen. I 3. etasje vises en rekke ulike kanoner. Foto: Jiri Havran.

Vedlikehold

NFV står for drift og vedlikehold, samt planlegging og budsjettering av restaureringsarbeider og gjennomføring av disse. Trondheim kommune ivaretar imidlertid det meste av skjøtselen på festningsområdet.

Fant du det du lette etter?