Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning

 

Forsvarsbygg står på vegne av Forsvarsdepartementet for drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av Kristiansten festning. Festningsforvalteren er vår representant overfor Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylke, samt kontaktperson mellom Forsvarsbygg og leietakerne på selve festningen og i BSIT.

Vi har en egen kulturminnefaglig enhet som utfører utrednings- og rådgivningsoppdrag vedrørende bygninger og anlegg med antikvarisk verdi. Enheten er premissgiver, rådgiver, kvalitetssikrer og koordinator innen fagområdet. I tillegg er enheten kontaktledd mot Riksantikvaren (RA). 

Image "chapter-2-24-1.jpg" without description

BSIT er utleid til skolevirksomhet.

Image "chapter-2-24-2.jpg" without description

Storkasematten (1025) inngår i selskapslokalene knyttet til restaurantdriften i Kommandantboligen.

Image "chapter-2-24-3.jpg" without description

Rustkammeret står ansvarlig for utstillingen i donjonen. I 3. etasje vises en rekke ulike kanoner. Foto: Jiri Havran.

Vedlikehold

NFV står for drift og vedlikehold, samt planlegging og budsjettering av restaureringsarbeider og gjennomføring av disse. Trondheim kommune ivaretar imidlertid det meste av skjøtselen på festningsområdet.