Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet

Image "80477_16_01_d.jpg" without description

Bygg og anlegg med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Gammel kommandantbolig

1754

0002

Losjementbygning

1835

0003

Øvre magasin

1754

0004

Nedre magasin

1683

0005

Østre kurtine

1742

0007

Dronningens kruttårn

1666

0008

Vestre kurtine

1749

0010

Lille kruttårn

1687

0013

Klokketårn

1830

0015

Hovedvakt

1833

0020

Ravelinbygning

1742

0021

Vakt/arrest

1834

0022

Laboratoriet, Huth

1828

0025

Sprøytehus

1830

0026

Donjonen ved Huth

1700

0028

Corps de garde

1840

0031

Ekserserhus

1831

0032

Ingeniørbolig

1827

0033

Retts- og parolebygning

1835

0034

Kommandantbolig

1830

0035

Kommandantboligens lysthus

1830

0037

Materialgård

1920

0038

Undervisningskaserne

1833

0039

Sidebygg

1835

0040

Vollmesterbolig

1835

0051

Braadland sidebygg

1903

0055

Internat sjefsbolig

1923

0062

Nye kaserne

1939

0753

Parkanlegg

Før1701

0755

Veier (med brostein)

1670-årene

1051

Prins Christians bastion

1800

1052

Huth bastion

1777

1053

Prins Georgs halvbastion

1665

1054

Kongens bastion

1680

1055

Søndre kurtine

1680

1059

Enveloppen 1

1709

1060

Enveloppen 2

1708

1061

Gyldenløwe tårn

1723

1062

Overberget, tårnbatteri

1686

1063

Stortårnet

1682

1070

Dronningens bastion

1666

1071

Overdragen

1664

1072

Sydvestre kurtines rester

1670

1075

Nordre kurtine

1664

1076

Underdragen

1664

1077

Øvre batteri

1707

1078

Nedre batteri

1707

1079

Gyldenløves eperong

1683–1702

1080

Nedre Tenalje

1758

1081

Hovedgraven

1660-årene

1082

Ravelinet

1682–83

1083

Ravelinets tenalje

1785

1084

Enveloppen 4/ Huths batteri

1709

1085

Ytre festningsgrav

1682

1086

Kontreeskarpe, dekket vei og glaci

1685

1087

Vestre kontreeskarpe

1699

1088

Ytterste festningsgrav

1687

1089

Ytterste kontreeskarpe

1750

1090

Retrnsjementets kontreeskarpe

1710–11

1091

Place d'Armes

1669

1092

Lynetten

1675

1093

Huitfelds batteri

1683

1094

Prins Georgs kontreeskarpe

1743–1765

1095

Borgerskansens søndre tenaljerte mur

1754

1096

Borgerskansens søndre halvbastion

1754

1097

Borgerskansens portkurtine

1754

1098

Borgerskansens vestre bastion

1754

1099

Borgerskansens nordvestre kurtine

1754

1100

Borgerskansens nordre bastion

1754

1101

Borgerskansens nordre kurtine

1754

1102

Borgerskansens østre halvbastion

1754

1104

Gyldenløves vannreservoar

1902–3

1105

Gyldenløves 1. utenverk

1787

1106

Gyldenløves 2. utenverk

1785

1107

Gyldenløves østre tenalje

1723

1108

Gyldenløves vestre tenalje

1723

1109

Stortårnets gårdsrom

1682

1110

Stortårnets kontreeskarpe, glaci

1703

1111

Overbergets losjementsbygning

1721

1112

Overbergets krutthus

1696

1113

Overbergets østre tenalje

1686

1115

Overbergets søndre tenalje

1770

1116

Overbergets gårdsrom

1697

1119

Østre kurtine

1666

1120

Ravelinporten

1709

1121

Vestre kurtineport

1672

1122

Nedre tenaljeport

1760

1129

Kommandantens hage

Før 1701

Inventar i verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0046

Sanitærbygg, campingplass

1878

0064

Garasje og lager

1946

0065

Garasje og lager

1946

Militærhistorisk landskap

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1103

Gyldeløves kapponiere

1902–3

1114

Overbergets sydøstre tenalje

1773

1130

Mur

010101 Fredriksten festning

Image "80477_17_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?