Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1940–45: Vatneleiren oppført som transittleir for feltartilleriet. Virksomheten under krigen later til å ha vært preget av hyppig utskifting av operative avdelinger. Leiren lå periodevis tom med bare det administrative personellet på plass.

1945–1952: Anlegget fikk en variert etterbruk. Det tjente bl. a. som oppsamlingsleir for russiske krigsfanger, og artilleriavdeling til Tysklandsbrigaden ble satt opp her. Rogaland Infanteriregiment nr. 8 (IR 8) overtok det formelle ansvaret for leiren i 1947. Under IR 8 ble det anlagt skytebaner og øvingsfelt på Vatne. Med unntak av en tilflyttet tømmerhytte av samme type som de før nevnte ble det ikke oppført nybygg eller revet tyskbygde anlegg før mot slutten av 1940-årene, da bl. a. brannstasjonen, verksteder og garasjer kom til.

1953–58: Feltartilleriets øvingsavdeling nr. 2 (FAØ II) overtok forvaltningsansvaret i 1953, og i denne perioden ble anlegget konsolidert med en rekke bygninger, i første rekke forlegnings- og forpleiningsbygg, samt Svartemyr øvingsfelt.

1959–97: Leiren overtatt av Hærens transportkorps skole- og øvingsavdeling (HTKSØ). I den forbindelse ble det i 1960-årene oppført en rekke nye bygninger, bl. a. undervisningsbygg, gymnastikksal og kantine- og messebygg. Videre tok man på leiebasis i bruk nye øvingsområder. HTKSØ ble i 1997 overført til Sessvollmoen.

1998: Vatneleiren planlagt brukt som felles etablissement for flere enheter i Forsvaret, blant annet Rogaland sjøforsvarsdistrikt og HV-08. Store deler av leiren overført til Sandnes kommune.

2007: FLO RSF er leietaker med HV-08 som største bruker.