Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0121 Minemagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Minemagasin
Inventarnummer 0121
Byggeår 1933
Arkitekt Distriktsingeniøren for Oscarsborg v/Leif Sunde
Opprinnelig bruk Minemagasin
Nåværende bruk Lager for Kystartillerimuseet
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong grunnmurer og fundamenter. Gulv av 7 cm armert betong på kult. Skinnegang nedlagt i gulvet.
Bæresystem Bærende stålkonstruksjon. Bygningen består av to rektangulære volumer med felles front.
Vegger Stålkonstruksjoner utvendig kledd med bølgeblikk.
Vinduer Opprinnelige jernvinduer
Dører Fire tofløyede ståldører i front, én tilsvarende på baksiden
Tak Saltak tekket med bølgeblikk. Det mindre volumet, som ligger side om side med det større, har pulttak i forlengelsen av hovedvolumets østre takflate.
Annet To stk. 1½" traverskraner i det store volumet.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Magasinet har stått sentralt i virksomheten på Bergholmen. Tidstypisk, funksjonell bygning.

1 Det synes å ha vært et magasin imellom disse to, oppført 1920. (Riksarkivet, OSCF, Ing.det., pk. 115, legget «Bergholmen 1932/33»)

1932
Ved brann på Bergholmen ble det eldre minemagasinet, oppført 1877 i bordkledd stenderverk, ødelagt. 1
1933
Nåværende magasin oppført.
1953
Gulv i magasinet pålagt et lag armert betong, tykkelse 7 cm.
1989
Minefeltet nedlagt og virksomheten på Bergholmen innstilt.

Ingen treff