Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1037 Kommandoplass for 1001

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass for 1001
Inventarnummer 1037
Byggeår 1900/1915
Opprinnelig bruk Kommandoplass for Hovedbatteriet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Til kommandoplassen fører en bratt gangsti med trapp fra sjøen, langs trappen et gelender av ¾" jern. Man kommer først inn i et rom som har tjent til overnatting for mannskaper. Rommet, som måler 3×2,5 m, er utsprengt i fjell og veggene utmurt med bruddsten i sementmørtel (blandingsforhold 1:3), hvelvet er overdekket med armert betong (blandingsforhold 1:3:5). Herfra fører en fire trinns betongtrapp opp til kommandorommet. Dette bygger videre på betongbrystvernet for den tidligere reservesiktestasjonen. Brystvernet er beholdt, men forsterket på sidene og i bakkant. På dette er oppstøpt vegger i 1,5-2 m tykkelse og et hvelv av armert betong spenner over hele standplassen. Hvelvets tykkelse i toppen er 0,9 m med tiltagende tykkelse mot vederlagene. Kommandorommet har en innvendig grunnflate av 3×3,6 m og en høyde under hvelvets topp av 2,5 m. Mot syd er anordnet sikteåpning med mål 1 m×0,20 m. Orografsøylens høyde over middelvann er 42, 04 m. Mot øst er det en mindre åpning 0,20×0,20 m. I de bakre hjørner finnes to kiosker med dører og luker, som flankerer døren mot forrommet. I nevnte rom er anordnet brisk osv. På baksiden en tredør og utenfor denne en jerndør.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Kommandoplassen, med sitt for sin tid meget avanserte tekniske utstyr til å bedømme avstander og overføre meldinger, inngikk i nær funksjonell sammenheng med 1001 Hovedbatteriet på Søndre Kaholmen. Det må også ses i sammenheng med de øvrige dekkede kommandoplassene på Håøya.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 143: «Oppgave. Ekstraordinære arbeider 1915–16»

1900
«Kikkertstationen på Haaøens østside» anlagt som reserve siktestasjon, til bruk når øvre del av Håøya lå i tåke.
1915
På siktestasjonens betongbrystvern ble det bygget kommandoplass for Hovedbatteriet. Betongbrystvernet ble forsterket på sidene og i bakkant, og med dette som fundament ble det oppstøpt vegger og hvelv av armert betong. Meldt ferdig 2. desember. 1
1916
Brygge (0813) for hovedkommandoplassen bygget.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?