Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Uthusbygning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Uthusbygning
Inventarnummer 0005
Byggeår Før 1875; ant. tilnærmet samtidig med våningshuset (0004)
Opprinnelig bruk Uthus for gården Nedre Nesset
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1½ samt kjeller
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten. Gulv i kjeller er støp på kult.
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon. Tilbygget privet som også er av stenderverk. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Teglstensvegger i kjeller. I etasjen vegger av panelt bindingsverk.
Vinduer Opprinnelig jernvindu i kjeller, to små vinduer i nordre del.
Dører Enkle labankdører
Tak Saltak med sperrer og åser, tekket med tegl.
Piper Murt pipe i privet

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Bygningen er sterkt forfallen og må gjennomgå en omfattende rehabilitering. Når den allikevel søkes vernet er det fordi den inngår i en sammenheng med det gamle våningshuset.

1895
Da Nesset-batteriet ble etablert ble våningshuset til Nedre Nesset tatt i bruk som oppsynsmannsbolig. Uthuset videreførte sine funksjoner, men nå i Forsvarets tjeneste.
1934
Ved forsvarsordningen av 1934 ble 57 mm-batteriet utfaset. Etter dette ble antagelig oppsynsmannsfunksjonen opphevet. Det er ikke kjent om uthusbygningen med dette gikk ut av praktisk bruk.

Ingen treff