Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser brukt i teksten

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem om eiendommer,

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

HER

Helhetlig eiendomsregister (database i FIS-EBA)

KG

Kommanderende generals arkiv (i NRA)

kml.

Kulturminneloven

NFV

Nasjonale Festningsverk

NRA

Det norske Riksarkivet

Pbl.

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

SiT

Statsarkivet i Tromsø

VFA

Vardøhus festnings arkiv (i SiT)

Festningsterminologi

affutasje

Understell for kanonrør (jfr. lavett og rappert)

aprille

Rampe opp til vollgangen i en festning

bankett

Standplass bak brystvern for skyts eller geværskyttere

batteri

Artilleristilling, omfatter også selve standplassen og dekningsvoll

brystvern

Oppbygget dekning for skyts og mannskap

escarpe

Den side av festningsvollen som vender mot fienden

glacis

Jevn skråning på utsiden av festningsgraven for å gi fritt skuddfelt

kaliber

Innvendig diameter i løpet på skytevåpen. I glattboret munnladningsartilleri ble kaliberet angitt som vekten av en kule som passet i løpet, f.eks. 24 pund (ca. 12 kg)

kanon

Komplett sammensetning av rør og affutasje

kontre-eskarpe

Vollgravens utvendige skråning mot glaciet

lavett

To-hjulet understell for kanonløp (jfr. affutasje)

redang

Utadgående vinkel på forsvarsverk, en befestningslinje

revetementsmur

Den utvendige festningsmuren, bestående av et dobbelt murskall hvorav det indre er skjult under vollgangen.

skanse

Mindre festningsanlegg, oftest med jordvoller