Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anleggsperiode

Fra hvor hentes masse til utbyggingsarbeidet?
Entreprenørene skaffer selv nødvendige masser til de ulike byggeprosjektene i det vanlige markedet for slike masser.

Hvor går anleggstrafikken?
Bygge- og anleggstrafikken (også massetransport) kommer i hovedsak om nordre rundkjøring i Brekstad, fra øst via fylkesvei 710 og via ferga Valset-Brekstad. Brekstad kai og dypvannskaia på Uthaug brukes også til båtlaster av diverse materiale.

Er det mye anleggstrafikk?
For beboere og andre som ferdes langs traseer for anleggstrafikk har økningen vært merkbar, men kapasiteten på veinettet for annen trafikk er likevel god. Transport av masser til rullebaneforlengelse og andre infrastrukturtiltak utgjør klart den største andelen av total transport. Størsteparten av anleggstrafikken finner sted i perioden vinter 2016 - t.o.m. 2019. Etter dette vil det fortsatt være en god del trafikk, men generelt i et noe mindre omfang. På bakgrunn av anleggstrafikkens størrelse og trafikksikkerhet, er det lagt opp til at den generelle transporten skal gå via hovedporten.

Hvilken inngang skal benyttes for transport inn til basen?
På bakgrunn av anleggstrafikkens størrelse og trafikksikkerhet, går den generelle transporten skal gå via hovedporten.

Hva er gjort tanke på trafikksikkerheten?
Forsvarsbygg holder oversikt over forventet anleggstrafikk, og kommunen holdes jevnlig orientert. Vinteren 2016 ble det innført redusert fartsgrense fra rundkjøring ved Brekstad sentrum, forbi Hårberg skole til hovedporten til Ørland flystasjon, og sommeren 2016 kom det fartsdumper ved Hårberg skole.

Hvordan håndteres støv og støy i byggeperioden?
Dersom det viser seg nødvendig vil Forsvarsbygg iverksette tiltak for å begrense luft-/støvforurensning fra anleggsarbeider og massetransport. Det kan bli aktuelt å iverksette tiltak for å redusere søl og støv på både veier, fasader og bygninger, og med hensyn til landbruket. Dette følges videre opp, blant annet i prosjektets Miljøoppfølgingsplan.

Hvordan er flytrafikken i byggeperioden?
Flytrafikken på basen er som før i byggeperioden, med unntak av perioder når anleggsaktiviteten pågår tett på rullebanen.

Berører anleggstrafikken Bjugn kommune?
Materialer til bygge- og anleggstiltakene blir transportert på vei fra flere steder i landet. Transport på vei fra nord/nord-øst berører veinettet i Bjugn kommune.

Hvordan er trafikkmengden via ferge?
Aktuell transport med ferge er diverse byggematerialer utenom massetransporten. Trafikken fra sør og øst benytter både fergene Flak-Rørvik og Valset-Brekstad. Trafikken er i gjennomsnitt 8- 10 lastebiler per arbeidsdag i én retning.

Mer informasjon?

Vi har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum (Næringsgården). Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler.

Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.