Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trygt arbeidsliv - trygge vilkår

Forsvarsbygg legger stor vekt på ryddige og ordnede arbeidsforhold. Lang erfaring som byggherre og et godt etablert samarbeid med LO og andre relevante aktører, bidrar til trygge vilkår når Ørland flystasjon bygges ut til hovedbase for F-35.

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet, i tillegg til LO og verneombud, er viktige samarbeidspartnere i utbyggingsarbeidet med Ørland flystasjon. LO er sentral lagspiller under byggeprosessen for å skape en sikker byggeplass og Skatteetaten og Arbeidstilsynet ble tidlig i forberedelsene til utbyggingen invitert med som viktige aktører under hele prosessen. 

Bredt samarbeid mot sosial dumping
Som offentlig aktør og stor byggherre tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et samfunnsproblem. Forsvarsbygg ser det som nødvendig at vi har en aktiv holdning forankret i konkrete tiltak for å bidra til ryddige forhold i arbeidslivet og bygg- og anleggsbransjen.

Forsvarsbygg bidrar til å motvirke sosial dumping i arbeidslivet og fremme seriøsitet ved å stille klare krav til sine samarbeidspartnere, blant annet ved at de som får kontrakter kun kan ha to ledd med underentreprenører. Dette skal bidra til oversiktlige forhold med hensyn til arbeidsavtaler for den enkelte.

Strenge krav til sikkerhet
Kampflybaseprosjektet har høye krav til sikkerhet og alle som jobber på anleggsområdet må sikkerhetsklareres. Sikkerhetsklarering av utenlandske statsborgere er svært tidkrevende og med de stramme tidsfristene til prosjektet er engasjerte arbeidere for byggingen i hovedsak norske statsborgere. 

Egen LO-koordinator for byggingen
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er viktige forutsetninger for etablering av nye bygg og anlegg for F-35. Forsvarsbygg og LO inngikk våren 2015 avtale om en egen LO-koordinator for byggingen. Entreprenørenes verneombud har også en sentral rolle i det viktige SHA-arbeidet. Det er også byggeaktivitet utenfor flystasjonsområdet med god koordinering med involverte aktører. 

Tilrettelagte og gode boforhold
Forsvarsbygg er opptatt av ordnede og trygge boforhold under byggeperioden og har opprettet en egen «leir inne i leiren». Med et eget anleggshotell, drevet av ISS, tilbys kost og losji til både entreprenørenes bygg- og anleggsarbeidere og Forsvarsbyggs egne ansatte og innleide som har lang reisevei til jobben. Det er også opprettet byggherrekontor for Forsvarsbygg og entreprenørene inne på byggeplassen.

Veileder i beste praksis av lønns- og arbeidsvilkår
Forsvarsbygg har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og andre offentlige byggherrer bidratt til å utvikle en veileder i beste praksis for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bygge- og anleggsprosjekter og renhold. Se veilederen her.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.