Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus

Image "90569_10_329_01_b.jpg" without description

Områder

Område merket med rosa er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Område merket med gult er regulert til spesialområde bevaring etter Plan- og bygningslovens § 25.6.

I tillegg kommer hele Akershus festning inn under Kgl. res. 20.11.92 – «Oslo kommuneplan 1991». Her heter det bl.a. at: «Utviklingen i disse områdene vil måtte ta hensyn til de antikvariske og historiske interessene som knytter seg til dem.»

Bygninger og anlegg

Bygninger merket med rødt er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4

Inv.nr

Inventar navn

0002

Akershus slott

1052

Knutstårnet

1054

Brønnhuset i Stallgården

1056

Munks tarn

Bygninger merket med orange er «administrativt fredet» iht. Riksantikvarens liste, ajourført 1964:

Inv.nr.

Inventar navn

0001

Corps de Garde

0003

Barakker

0004

Hovedvakten

0007

Fengselsdirektørboligen

0008

Kornmagasinet

0009

Fengselskirken

0010

Lille provianthus

0011

Kronprinsens kruttårn

0012

Halmlageret

0014

Bakeriet

0018

Det lange røde hus

0019

Skarpenords kruttårn

0020

Blykjelleren

0021

Det dobbelte batteri

0022

Laboratoriekjøkkenet

0038

Forsvarsdepartementet

0039

Armeens depot

0040

Artillerigården

0043

Det gamle ridehus

0045

Søndre brakkestokk

0046

Midtre brakkestokk

0047

Nordre brakkestokk

0048

Materialgården

0059

Kommandantskapet