Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplan: Områdeavgrensning og vernekategorier

Image "90569_10_335_01_b.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysegul farge: Alle elementer er omfattet av vern; bygninger, porter, murer, minnestøtter, voller, plasser, dammer, terreng, vegetasjon m.m.

Automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4). Arealet er markert med rosa farge, mens bygninger er markert med rød farge.