Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredning: Forslag til områdeavgrensning og vernekategorier

Image "90569_10_337_01_b.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysegul farge: Alle elementer er omfattet av vern; bygninger, porter, murer, minnestøtter, voller, plasser, dammer, terreng, vegetasjon m.m.

Automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4) Arealet er markert med rosa farge, mens bygninger er markert med rød farge.

 

0002

Akershus slott

 

1052

Knutstårnet

 

1054

Brønnhuset i Stallgården

 

1056

Munks tårn

   

- Nordre ringmur med slottsgrav

   

- Areal og murer i tilknytning til ovennevnte.

Bygninger med verneverdig eksteriør og interior Markert med oransj farge.

 

0001

Corps de garde

 

0003

Barakker

 

0004

Hovedvakten

 

0005

Søndre brohus

 

0006

Nordre brohus

 

0007

Fengselsdirektørboligen

 

0008

Kornmagasinet

 

0009

Fengelskirken

 

0010

Lille provianthus

 

0011

Kronprinsens kruttårn

 

0012

Halmlageret

 

0013

Store provianthus

 

0014

Bakeriet

 

0018

Det lange røde hus

 

0019

Skarpenords kruttårn

 

0020

Blykjelleren

 

0021

Det dobbelte batteri

 

0025

Høymagasinet

 

0028

Offisersstallen

 

0029

Kavalerikasernen

 

0031

Ingeniørstallen

 

0033

Ridehuset på Kontraskjæret

 

0034

Festningsporten

 

0038

Forsvarsdepartementet

 

0039

Armeens depot

 

0040

Artillerigården

 

0041

Intendanturverkstedet

 

0043

Gamle ridehus

 

0044

Det nye ridehus

 

0047

Nordre brakkestokk

 

0048

Materialgården

 

0049

Skolebygningen

 

0050

Stabsmusikken

 

0052

Verkstedbygningen

 

0053

Artilleriets kontorbygning

 

0054

Ingeniørverkstedet

 

0058

General Glads gård

 

0059

Kommandantskapet

 

0060

Arsenalforvalterboligen

 

0062

Hovedarsenalet

 

0064

Artillerikasernen

 

0065

Artillerimagasinet

 

0066

Festningens gymnastikksal

 

1060

Kasematt i Kongens bastion

 

1072

Kasematt i Vestre horn

 

1075

Ammunisjonskjeller med sortigang i Dronningens batteri

 

2004

Oslo Militære Samfund

Bygninger med verneverdig eksteriør, omfattes av de generelle vernebestemmelsene for kulturmiljøet. Vist med gul farge.

 

0022

Laboratoriekjøkkenet

 

0030

Artilleristallen

 

0032

Kavaleristallen

 

0036

Daghuset

 

0037

Konferansehuset

 

0045

Søndre brakkestokk

 

0046

Midtre brakkestokk

 

0057

Kommandantens stall

 

0651

Luftetårnet

 

1058

Festningsbroen

Bygninger med liten antikvarisk egenverdi, omfattes av de generelle vernebestemmelsene for kulturmiljøet. Vist med grå farge.

 

0017

Offentlige toaletter

 

0051

Garasje

 

0031

Tilbygg av tre fra 1949 med garderober, kontorer og undervisningsrom

 

0055

Materialskuret

 

0056

Tyskerbrakken

 

0067

Hovedportens vakt

 

0071

Oslo Militære Samfund, sidebygningen

 

Image "90569_10_340_01_b.jpg" without description