Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Voller og vollprofiler

For å forhindre skader på murverket er det viktig å forhindre at fukt trenger ned i murverket fra murkronen. Vedlikehold av festningsmurene innebærer derfor også tetting av murkronene og reetablering av en historisk riktig vollprofil.

Innen murkronen dekkes, må man foreta en sikring av overflaten med fastleggining av løse stein og heller og en oppfylling av fordypninger i murkronen. Fordypninger fylles opp med steiner som festes med egnet kalkmørtel (NHL 3,5 eller 5). Murkronen tettes med  Bentonitt, en svelleleire som består av leirpartikler av vulkansk opprinnelse. Når bentonitten opptar vann utvider den (sveller) seg og stenger for videre vanngennomgang. Når den er tørr er den diffusjonsåpen. Bentonittblandingen legges ut i et 10 cm tykt lag, som komprimeres med vibroplate eller et annet stamperedskap. Laget med bentonitt skal legges med fall til begge sider. Laget med bentonitten må ingen steder være tynnere enn 5 cm. Bentonitten legges så langt ut på kanten/hellene som mulig.

Oppå  bentonitten legges et minimum 10 cm tykt lag jord blandet med småstein eller grus. Jordlaget er nødvendig for å kunne etablere et mottrykk når bentonitten blir fuktig og utvider seg.  For å unngå at tråkk blottlegger bentonitten, er det nødvendig med innblanding av småstein eller grus dersom det ikke ligger tilsvarende stein i jordmassene som skal anvendes. Pukk opp til 32 mm kan passe til formålet.

Jordvollen på toppen av murkrona var opprinnelig utformet slik at den ga dekning og beskyttelse mot angrep utenfra. Gjennom årenes løp har de opprinnelige vollprofilene blitt jevnet ut og blitt mer utydelige, men i arkivene finnes det tegninger på hvordan de ble utformet. Volltoppen/ profilen bygges opp med stedlige jordmasser oppå laget med bentonitt. Profilet formes med skuffen på gravemaskinen og finjusteres for hånd med rake. Bredden på volltoppen er ca. 1 meter med skråning ned på hver side. Vinkelen på skråningen er brattere på innsiden av vollen enn ut mot muren.

Topp og kanter på voll kles med ferdiggress. Det legges hele plenremser som ikke skjøtes. Om nødvendig plugges gressmattene fast med treplugger for å sikre at de holder seg på plass til gresset har slått rot. Alternativt kan stedlig gresstorv benyttes. Torvene bør være ca 15-20 cm tykke. Gresstorvene skjæres med rette kanter før de tas opp og fintrimmes til jevn tykkelse og bredde før de legge opp i skråningen. Vollene er tørkeutsatt, og gressmattene må vannes i etableringsperioden til gresset har rotet seg. I denne perioden må området holdes avsperret for publikum.