Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Etablissementet De verdalske befestninger omfatter i dag to fjellgallerier og et blokkhus eiet av Forsvaret ved Forsvarsbygg, samt militærhistoriske landskapsområder inkludert atkomstveier.1

Anlegget omfatter i dag ikke entydig avgrensete arealer. Arealene må derfor angis skjønnsmessig. Basert på at befestningenes samlete areal utgjøres av områder angitt som militærhistorisk landskap i landsverneplanen; deler av atkomstveiene; samt Forsvarets eiendom ved blokkhuset, er arealet ca. 34,6 daa. Grunnen eies dels av Værdalsbruket AS,2 dels av Staten ved Forsvarsdepartementet. Staten står som punktfester ved fjellgalleriene.

Etablissementet berører i dag følgende eiendommer, alle i Verdal kommune:

  • G./b.nr. 224/2: Blokkhuset, areal ca. 5,9 daa. Eies av Staten ved Forsvarsdepartementet.
  • To deler av av g./b.nr. 224/3: Atkomst til blokkhuset, areal ca. 0,6 daa, samt parkeringsplass og del av atkomst til galleriene, areal ca. 2,7 daa, til sammen ca. 3,3 daa. Eies av Værdalsbruket AS.
  • To deler av g./b.nr. 225/5: Atkomst til Nordre og Søndre galleri inkludert områder med militærhistorisk landskap. Samlet areal ca. 25,4 daa, herav atkomst ca. 1,4 daa, militærhistorisk landskap ved nordre galleri ca. 19 daa og militærhistorisk landskap ved Søndre galleri ca. 5 daa. Eies av Værdalsbruket AS.
  • G./b.nr. 225/3: Punktfeste ved Søndre galleri. Eier er Værdalsbruket AS, fester er siden 1957 Staten v/ KUF.
  • G./b.nr. 225/4: Punktfeste ved Nordre galleri. Eier er Værdalsbruket AS, fester er siden 1957 Staten v/ KUF.

Historiske eiendomsforhold

Da befestningene var nye ervervet staten

  • 6,62 daa tomt ved Blokkhuset
  • 17,85 daa tomt ved Nordre galleri
  • 6,49 daa tomt ved Søndre galleri3

Staten ved Forsvaret eide tidligere også en tomt på 32,83 daa på grunneiendom g./b.nr. 224/7 ved Vaterholmen bro, der Vaterholmen leir ligger. Denne tomta ble solgt til private 1997.

Tilhørende de historiske befestningene er også et mindre anlegg på Bergugleberget (Bergylen), drøyt 10 km vest-nordvest for det øvrige etablissementet. Dette anlegget er ikke i Forsvarets eie.

1 Denne verneplanen omhandler tre slike områder.
2 Værdalsbruket AS eies per juni 2011 av Storebrand Livsforsikring og Storebrand ASA.
3 Dette ble gjort av ekstraordinær bevilgning. ”Statens eiendommer” 1930, s. 145.