Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

De verdalske befestninger er i dag et rent musealt anlegg. Befestningene har delvis vært tilgjengelig for publikum fra 1993, da blokkhuset var ferdig rehabilitert. I sommersesongen er Søndre galleri åpent som museum. Besøkstallet har vært betydelig og anleggene anses å ha et ytterligere publikumspotensial.

De verdalske befestninger vil i enda større grad kunne brukes som et rekreasjonsområde for befolkningen. Her er det også mulig med flere kulturhistoriske og naturrelaterte aktiviteter, blant annet er det etablert en natursti i direkte forbindelse med atkomstveier til fjellgalleriene. I tillegg vil befestningene kunne brukes som en ypperlig ressurs i historieformidlingen for skoler og andre interesserte.

Samtidig er det ønskelig å styrke befestningene som ressurs i reiselivsøyemed, blant annet ved å markedsføre dem i sammenheng med andre opplevelsessteder i området.

NFV har i samarbeid med venneforeningen under utvikling en såkalt festningsløype for anleggene, en rute der en kan lære om festningsverkets særegne arkitektur og historie i følge med et selvguidingskart.

På grunn av De Værdalske Befestningers beliggenhet må virksomheten nødvendigvis dreie seg om museal drift, formidling av forsvarshistorie og opplysningsarbeid knyttet til lokal historie og lokale hendelser, samt naturopplevelser. Det kommersielle potensialet til anleggene ansees som begrenset.

All virksomhet på de nasjonale festningene skal være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener Forsvarsbygg ”Åpne, velholdte anlegg, som med respekt for historien og anleggets kulturminneverdi gir lokalsamfunn og brukere en opplevelse av kvalitet.” Etablissementene er inndelt i ulike varsomhetsområder definert som enten grønn, gul eller rød sone, der hver sone har ulike begrensninger for bruk. Jf. sonekartet for De verdalske befestninger i avsnittet kart.

Det er ikke utarbeidet særskilte utviklingsplaner for anleggene fra NFVs side.