Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Det nasjonale festningsverket Fredrikstad festning omfatter de nedenfor nevnte arealer, som Forsvaret har råderett over.

Verneområdet omfatter følgende gårds-/bruksnumre:

 • 302/14
 • 302/24
 • 302/36
 • 302/37
 • 302/45
 • 302/51
 • 302/64
 • 302/81
 • 302/82
 • 302/94
 • 302/95
 • 302/104
 • 302/105
 • 302/106
 • 302/107
 • 302/108
 • 302/109
 • 302/110
 • 302/111
 • 302/112
 • 302/113
 • 302/114
 • 302/115
 • 302/116
 • 302/117
 • 302/118
 • 302/119
 • 302/120
 • 302/121
 • 302/122
 • 303/1425
 • 303/1426

Automatisk fredede kulturminner

Det er ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Eventuelle automatisk fredede kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr. idag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Inventarer i verneklasse 1

Inventarer satt i kursiv omfatter kommunal og tildels privat eiendom som er deler av vollanlegget. På ett unntak nær er det tale om kommunale eiendommer som er åpenbare deler av festningsverket. Inventaret 1077 Kontreskarpe/dekket vei/glacis omfatter imidlertid arealer som allerede på 1930-tallet ble utparsellert som private boligtomter. At vi har valgt å gi disse arealene inventarnumre har ingen implikasjoner hva angår eiendoms- eller reguleringsforhold. Det har kun til formål å definere og angi den «ideelle» avgrensning av disse arealene, med tanke på Riksantikvarens forestående fredningsarbeid.

Image "chapter-6-86-1.jpg" without description

Inv nr 0010 Kommandantgården. Deler av kjelleren er tydelig fra en eldre bygning, trolig enda eldre enn den som brant i 1764. Foto: Jiri Havran

Inv.nr.

Navn

0001

Det gamle slaveri

0002

Det grunnmurede provianthus

0003

Sprøytehuset

0004

Offisersvakten

0005

Kruttårn i Prins Georgs bastion

0006

Bakeribygningen

0007

Tøyhuset

0008

Laboratoriet

0009

Münsterhuset

0010

Kommandantbolig

0011

Ekserserhuset

0012

Kjørbogården

0013

Ingeniørgården

0015

Vollmesterbolig

0017

Infanterikasernen

0018

Uthus til Infanterikasernen

0019

Kommisjonsgården

0021

Vollportvakt

0022

Ravelinevakten

0023

Kruttårn i Prinsesse Charlottes bastion

0024

Artillerigården

0025

Undervisningsbrakke

0026

Gammel spisesal

0027

Marketenteriet

0029

Artillerismien

0030

Uthus til verkstedbygning

0031

Tennishuset

0033

Kommandantgårdens uthus

0034

Kjørbogårdens sidebygning

0756

Vollportbroen

1053

Prins Georgs halvbastion

1054

Søndre kurtine

1055

Prins Christians bastion

1056

Østre kurtine

1057

Prins Fredriks bastion

1058

Vollportkurtinen

1059

Prinsesse Charlottes bastion

1060

Nordre kurtine

1061

Gyldenløves halvbastion

1062

Antonettes batteri

1063

Nordre redang

1064

Platte batteri

1065

Søndre redang

1066

Brannbatteriet

1067

Vollgraven

1068

Søndre bjørn

1069

Søndre kontregarde

1070

Søndre ravelin

1071

Østre ravelin

1072

Vollportravelinet

1073

Østre kontregarde

1074

Nordre ravelin

1075

Nordre kontregarde

1076

Nordre bjørn

1077

Kontreskarpe/dekket vei/glacis

1078

Ferjeporten

1079

Mellomporten

1080

Kommandantporten

1081

Nordre sortiport

1082

Vollporten

1083

Østre sortiport

1084

Søndre sortiport

Inventarer i verneklasse 2

Inv.nr.

Navn

0020

Uthus for 0019

Inventarer i verneklasse 0

Inv.nr.

Navn

0016

Uthus

0754

Forbindelsesbro i vollgrav

0755

Forbindelsesbro i vollgrav

Militærhistorisk landskap

Objekter i det militærhistoriske landskapet er ikke identifisert som egne inventarnumre og beskrevet gjennom egne katalogoppslag for Fredrikstad festning. Viktige elementer er imidlertid steinsettinger, rester av vollanlegg eller batterier, tufter etter revne bygninger m.m.