Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Verneområdet Det nasjonale festningsverket Fredriksten omfatter hele arealet innenfor etablissementets grenser slik det er beskrevet under Eiendomsforhold–Arealer. Det er dette arealet Forsvaret har råderett over og hvor vernebestemmelsene vil ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført.

Det nasjonale festningsverket Fredriksten omfatter følgende arealer:

010101 Fredriksten, gnr. 160/bnr. 241

Automatisk fredede kulturminner

Det er ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Eventuelle automatisk fredede kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr. idag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Inventarer i verneklasse 1

Inv.nr.

Navn

0001

Gammel kommandantbolig

0002

Losjementsbygningen

0003

Øvre magasin

0004

Nedre magasin

0005

Østre kurtine

0007

Store kruttårn (Dronningens kruttårn), Store kasematt

0007-

Store kruttårn, Lille kasematt

0008

Vestre kurtine

0008-

Bakeri – vaktrom, nordre kasematt

0008-

Mannskapsrom, søndre kasematt

0010

Lille kruttårn

0013

Klokketårnet

0015

Hovedvakten

0020

Ravelinbygningen

0021

Vakt og arrestbygning

0022

Laboratoriebygning, Huth

0025

Sprøytehus

0026

Donjonen ved Huth

0028

Corps de garde

0031

Ekserserhus (gymnastikksal)

0032

Ingeniørbolig

0033

Retts- og parolbygning

0034

Kommandantboligen

0035

Kommandantboligens lysthus

0037

Materialgården

0038

Undervisningskasernen

0039

Sidebygning for undervisningskasernen

0040

Vollmesterbolig

0051

Braadland sidebygning

0055

Internat og stabsjefsbolig

0753

Parkanlegg

0755

Veier (med brosten)

1051

Prins Christians bastion

1051-1

Prins Christians bastion, Gamle kasematt

1051-2

Prins Christians bastion, Forbindelsesgang, vanntårn, kanontårn

1052

Huths bastion, Enveloppen III

1052-1

Huths bastion, kasematt 1

1052-2

Huths bastion, kasematt 2

1052-3

Huths bastion, kruttlager

1053

Prins Georgs halvbastion

1053-1

Prins Georgs halvbasttion, kasematt Bakeri

1053-2

Prins Georgs halvbastion, kasematt bryggeri

1053-3

Prins Georgs halvbastion, kasematt lager, utstillingsrom

1054

Kongens bastion

1054-1

Kongens bastion, vestre kasematt

1054-2

Kongens bastion, midterste kasematt

1054-3

Kongens bastion, østre kasematt

1054-4

Kongens bastion, kommandoplass

1055

Søndre kurtine

1055-1

Søndre kurtine, kasematt 1

1055-2

Søndre kurtine, kasematt 2

1055-3

Søndre kurtine, kasematt 3

1055-4

Søndre kurtine, kasematt 4

1055-5

Søndre kurtine, kasematt 5

1059

Enveloppen I

1060

Enveloppen II

1061

Gyldenløves tårn

1062

Overberget, tårnbatteriet

1063

Stortårnet, tårnbatteriet

1070

Dronningens bastion

1070-1

Dronningens bastion, kasematt 1 (forrom)

1070-2

Dronningens bastion, kasematt 2 (innerste rom)

1071

Overdragen (Dragens halvbastion)

1071-1

Overdragen, kanonstilling

1072

Sydvestre kurtines rester

1075

Nordre kurtine

1076

Underdragen

1076-1

Underdragens kruttlager

1077

Øvre batteri

1078

Nedre batteri

1079

Gyldenløves eperong/Prins Fredriks batteri

1080

Nedre Tenalje

1081

Hovedgraven

1082

Ravelinet

1083

Ravelinets tenalje

1084

Enveloppen IV/Huths batteri

1085

Ytre festningsgrav

1086

Kontreeskarpe, dekket vei og glaci

1087

Vestre kontreeskarpe

1088

Ytterste festningsgrav

1089

Ytterste kontreeskarpe

1090

Retransjementets kontreeskarpe glaci

1091

Place d'Armes

1092

Lynetten

1093

Huitfeldts batteri

1094

Prins Georgs kontreeskarpe

1095

Borgerskansens søndre tenaljerte mur

1096

Borgerskansens søndre halvbastion

1097

Borgerskansens portkurtine

1098

Borgerskansens vestre bastion

1099

Borgerskansens nordvestre kurtine

1100

Borgerskansens nordre bastion

1101

Borgerskansens nordre kurtine

1102

Borgerskansens østre halvbastion

1104

Gyldenløves vannreservoar

1105

Gyldenløves 1. utenverk

1106

Gyldenløves 2. utenverk

1107

Gyldenløves østre tenalje

1108

Gyldenløves vestre tenalje

1109

Stortårnets gårdsrom

1110

Stortårnets kontreeskarpe og glaci

1111

Overbergets losjementsbygning

1112

Overbergets krutthus

1113

Overbergets østre tenalje

1115

Overbergets søndre tenalje

1116

Overbergets gårdsrom

1119

Østre kurtine

1120

Ravelinporten

1121

Vestre kurtineport

1122

Nedre tenaljeport

1129

Kommandantens hage

0062

Nye kaserne

Image "chapter-6-81-1.jpg" without description

Den tidligere offisersmessen, et eksempel på bygning i verneklasse 2. Foto: Per Stenseth.

Image "chapter-6-81-2.jpg" without description

Utsikt fra Overkongen over Prins Fredriks batteri og byen. Foto: PJN.

Inventarer i verneklasse 2

Inv.nr.

Navn

0046

Sanitærbygg campingplass

0064

Garasje og lager

0065

Garasje og lager

Inventar med liten eller ingen verneverdi

Inv.nr.

Navn

0036

Uthus til ingeniørboligen

0050

Braadland undervisningsbygg

0061

Administrasjonsbygget

0066

Søppelbod

Militærhistorisk landskap

Inv.nr.

Navn

1103

Gyldenløves kaponiere

1114

Overbergets sydøstre tenalje

1130

Mur

Tekniske anlegg

I og rundt Fredriksten festning er det tekniske anlegg som ikke er katalogisert i denne verneplanen. Ved reparasjon/fornyelse av disse anleggene skal det tas hensyn til at de enten befinner seg i et verneområde, eller er knyttet til bygninger/anlegg i vernekategoriene 1 eller 2. Disse anleggene omfatter bl.a. sterkstrøm, svakstrøm/telefon, vannledninger, kloakkledninger.