Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne og reguleringsstatus, Fredriksvern verft

Image "chapter-10-270-1.jpg" without description

Område markert med olivengrønt er regulert som «område for Forsvaret» etter plan- og bygningsloven § 25.6.

Område markert med blåfirkanterolivengrønnbakgrunn er regulert som «område for Forsvaret, midlertidig frigitt til fri-/ friluftsområder» etter plan- og bygningsloven §25.6.

Område markert med lysegrønt er friområde (ikke avtalefestet).

Område markert med brunt er regulert til idrettsområde etter plan- og bygningsloven §25.6.

Bygg og anlegg markert med oransje er administrativt fredet.

Bygg markert med rødt er fredet etter lov om kulturminner.