Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, Fredriksvern verft

Image "chapter-10-268-1.jpg" without description

0001

Hovedvakt

0002

Låve

0003

Kommandantbolig

0004

Smie

0005

Befalskjøkken/Den nye smie

0006

Befalsmesse/Verksted

0008

«Plankekokeriet»

0011

Sjaluppskur

0012

Galeiskur

0013

Galeiskur

0014

Galeiskur

0015

Galeiskur

0016

Galeiskur

0017

Lager

0019

Krutthus

0020

Kanon-/undervisningshall

0021

Kadettbrakka/ Proviantmagasin

0023

Pyramiden

0024

Steinbrakka

0025

Befalsforlegning I

0028

Hagestue

0029

Hagestue

0031

Kanonverksted

0032

Radarbygg

0033

Teknisk lager

0035

Vinkelbrakka

0036

Aggregathus

0065

Soldathjem

0751

Veier

0752

Park, plen, hage

0753

Park, plen, hage

0755

Broer over vollgraver

0754

Kanalbroen

0756

Kommandanthagen

0801

Bedding

0802

Brygge S

0803

Brygge N

1051

Hovedport

1052

Festning/batterier/voller

1053

Klokkestøpul

1054

Solur

1055

Kran ved kanal

1056

Geværgalleri

1057

Kanalen

1058

Kirkedammen

1059

Skoledammen