Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, øyene utenfor Stavern

Image "chapter-10-282-1.jpg" without description

Inventarer i verneklasse 1, bygg

Merket med rød farge

S216

Kommandantbolig

Eksteriør og interiør

S 11308

Uthusbygningen

Eksteriør samt innvendige bindingsverksvegger

S217

Tårnet

Hele tårnet

S 11309

Verksted

Vernet ligger på grunnmuren etter den tidligere bygning på samme sted. Dagens bygning er ikke vernet.

Inventarer i verneklasse 1, anlegg

Merket med orange farge

S90

Festningsbrygga, Stavern fort

Hele brygga

S90

Citadellport, Stavern fort

Hele porten

S90

Vollanlegg, Stavern fort

Hele vollanlegget

Uten inv.nr.

Vinterbrygga

Hele brygga

Forslag verneklasse 2, bygg

Uten inv.nr.

Utkikkstårnet på Kikut

Eksteriør