Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventarliste

Inventarnr.

Navn

Hovedfortet

 

0652

Hovedbrønn

0653

Reservebrønn

0951

Gjerde

0952

Piggtrådhinder

1002

Skyttergravfremspring

1003

Vinkelgående grav

1004

Gorgevei

1005

Feltbatteriverk

1006

Hovedtunnel

1007

Kommunikasjonstunnel

1008

Ammunisjonstunnel

1009

Maskinstasjon med bensintunnel

1010

Kjøkken- og provianttunnel

1011

Hovedkommandotårn

1012

Kommandotårn for 7,5 cm

1013

Kommandotårn for 10,5 cm

1014

2 stk. kanonstandplass for 7,5 cm

1015

4 stk. kanonstandplass for 10,5 cm

1016

Inngangsvoll

1017

Skjæring

1018

Nordre mitraljøsestandplass

1019

Kaponiere

1020

Nordre skyttergrav

1021

Midtre skyttergrav

1022

Søndre skyttergrav

1023

Vestre mitraljøsestandplass

   

Kleivplassen batteri

 

0654

Brønn på Kleivplassen batteri

0954

Gjerde på Kleivplassen batteri

1027

Feltbatteriverk på Kleivplassen batteri

1028

Blendering på Kleivplassen batteri

1029

Nordre og søndre skyttergrav på Kleivplassen batteri

   

Svartåsen batteri

 

0655

Brønn på Svartåsen batteri

0955

Gjerde på Svartåsen batteri

1024

Feltbatteriverk på Svartåsen batteri

1025

Skyttergrav på Svartåsen batteri

1026

Lyskasterstandplass på Svartåsen batteri

   

Veier

 

0752

Trongskoveien

0753

Svartåsvei

0754

Kleivplassvei

0755

Kleivstien

   

Tekniske anlegg

 

0501

Sterkstrøm

0551

Svakstrøm/Telefonforbindelse

0601

Vannledninger

0651

Kloakkledninger

   

Tufter

 

8001

Oppsynsmannsbolig

8002

Uthus for oppsynsmannsbolig

8003

Smie

8004

Depotbygning

8005

Fredslatrine

8007

Materialbod

8008

Verktøybod

8009

Sprengstoffbod

8010

Vakthus

8011

Krigslatrine

8012

Fredsammunisjonsmagasinet

8013

Mannskapsbrakke

8014

Befalsbrakke

8015

Kjøkken og tørrerom

8016

Kanonskur

8017

Verkstedsbygning

8018

Badehus

8019

Vedskur

8020

Sykestue

8021

Spiseskur

8022

Arbeidsbrakke

8023

Kanonskur på Svartåsen

8024

Offisersbrakke fra Kleivplassen

8025

Underoffisersbrakke fra Kleivplassen

8026

Mannskapsbrakke fra Kleivplassen

8027

Kjøkken på Kleivplassen

8028

Latrine på Kleivplassen

   

Stående inventarer

 

0001

Kantinebygg

0002

Toalettbygg på fredsleiren

0003

Museumsbygg

0004

Forlegningsbolig

0005

Lager

0006

Nytt toalett på Kleivplassen

1051

Statue