Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stående Inventar

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kantinebygg
Byggeår 1952
Opprinnelig bruk Kontor
Nåværende bruk Kantine, restaurant
Vernestatus 0 – liten verneverdi
Verneomfang Kantinebygg
Vernebegrunnelse Kantinebygg er den første bygningen oppført på Hegra festning etter krigen. Bygningen markerte den lokale viljen og engasjement til å bruke og utvikle festningen. Heimvernet og Skytterlaget var de første som brukte den til lokale arrangementer. Bygningen har i dag stor betydning for den lokale befolkningen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Kantinebygget består av militærbrakken – peisestuen – og tilbygget i vest. Brakken er oppført i tømmer med saltak tekket opprinnelig med skifer. Tilbygget er i bindingsverk med kjeller under den vestre delen. Hele kantinebygget måler 28,3x9,25 m, er utvendig kledd med tømmermannspanel malt i rødt, har saltak tekket med aluminiumsplater i grønnfarge. Vinduene ble skiftet i 1980-årene, innrammingen er hvitmalt. Interiøret er blitt modernisert og pusset opp flere ganger. Himlingen i tilbyggets midtparti er fra 1980-årene, den på kjøkkenet er fra 1997. I 1999 anlagt terrasse på baksiden av bygningen med egen utgang fra midtre del av restaurant.

0001