Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0004

Inventaropplysninger
Inventarnavn Forlegningsbolig
Inventarnummer 0004
Byggeår 1985
Arkitekt P.J.Solem
Opprinnelig bruk Vaktmesterbolig
Nåværende bruk Utleid til Hegra festnings drift
Vernestatus 0 – liten verneverdi
Verneomfang Bygningen
Vernebegrunnelse Bygningen ble oppført som en kopi av kjøkkenbygning fra 1910. Forlegningsboligen ble bygget for å fungere som vaktmesterbolig, men den ble aldri brukt til dette formålet. Ansatte i Forsvaret hadde den til disposisjon inntil år 2003 da bygningen ble leid ut til Hegra festning drift.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Bygget ligger på fredsleiren og hviler på grunnmuren til et tidligere kjøkken (inv.nr.8015). Bygningen er i to etasjer med kjeller. Den er oppført i bindingsverk kledd utvendig med stående panel malt i gult. Saltaket er tekket med Sanda takstein. Det er 1 ytterdør og 16 vinduer med isolerglass. Innrammingen er malt i hvitt.

1985
Oppført

Ingen treff