Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006

Inventaropplysninger
Inventarnavn Toalett på Kleivplassen
Inventarnummer 0006
Byggeår 1984
Arkitekt Svein Eie Sørensen
Opprinnelig bruk Toalett og bod
Nåværende bruk Toalett
Vernestatus 0 – liten verneverdi
Verneomfang Toalettbygningen
Vernebegrunnelse Bygningen har ingen antikvarisk verdi
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Toalettet ligger omtrent der det opprinnelige toalettet lå (inv.nr.8028). Det er 4x1,95 m i plan, er oppført i bindingsverk og kledd utvendig med stående panel. Pulttaket er tekket med bølgeblikk. Bygget har 3 dører og 1 vindu.

1984
oppført

Ingen treff