Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0003

Inventaropplysninger
Inventarnavn Museum
Inventarnummer 0003
Byggeår 1984
Arkitekt Svein Eie Sørensen
Opprinnelig bruk Museum
Nåværende bruk Museum, lager
Vernestatus 0 – liten verneverdi
Verneomfang Bygningen
Vernebegrunnelse Museumsbygg ble oppført som en tilnærmet kopi av depotbygningen fra 1917 som lå på samme sted.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Bygget er delvis fundamentert på den gamle grunnmuren til depotbygning (inv.nr.8004), og er forankret i grunnfjellet med jernstenger. Det nye bygget er laget på ny tresvill som ligger på peler av kuppelstein, ca 70 cm høy. Konstruksjonen er i bindingsverk, veggene er kledd utvendig med stående tømmermannspanel, innvendig med liggende panel. Saltaket er isolert og tekket med Sanda stein. Det er totalt 2 ytterdører og 16 2-rams isolerglass vinduer. Bygningen er rødmalt med vindusinnramming, dør og øvrige detaljer i hvitt.

1983 - 1984
Oppført

Ingen treff