Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske fotografier

Image "chapter-4-62-1.jpg" without description

Kristiansten festning i horisonten (til høyre i bildet) sent på 1800-tallet. Foto: Ukjent, FMUs arkiv.

Image "chapter-4-62-2.jpg" without description

Postkort fra 1911 viser Kristiansten og Øvre Bakklandet sett fra Elgseter bro. Foto: Ukjent, UBiT-Uhjt-72407.

Image "chapter-4-63-1.jpg" without description

Daguerreotypi (fortløper for fotografiet) fra ca. 1855 viser Kristiansten festning. Til høyre i bildet ser vi Kristiansands bastion som et selvstendig anlegg (jvf. akvarell av Rosenvinge 1821, RA arkiv). Foto: Hans Krum, Trondheim UBiT-Uhjt-1429.

Image "chapter-4-63-2.jpg" without description

Lottehuset (†) bygget i 1915 og revet 1980-årene. Foto: Ukjent, ca. 1955.

Image "chapter-4-64-1.jpg" without description

Den tyske okkupasjonsmakten oppførte en rekke brakker på forterrenget til festningen. De siste av disse ble fjernet midt på 1970-tallet. Foto: H. Vreim, 1954, RA arkiv.

Image "chapter-4-64-2.jpg" without description

Eldre postkort fra begynnelsen av 1900-tallet som viser hvor dårlig vedlikeholdet av Donjonen var på det tidspunktet. Foto:Ukjent, udatert.

Image "chapter-4-64-3.jpg" without description

Haubitsmagasinet med påbygg fotografert på 1950-tallet. Den tyske okkupasjonsmakten oppførte trebygningen til venstre og brukte begge bygningene som fengsel. Foto: Ukjent.

Image "chapter-4-65-1.jpg" without description

Travers med port (1016) går som en forlengelse av Kronprinsessens batteri nordover og avslutter graven mot vest. Det naturlige fallet i terrenget på denne siden av festningen gjorde en (voll)grav unødvendig. Bildet er fra ca. 1900. UBiT X-Uhjs-4323.

Image "chapter-4-65-2.jpg" without description

Donjonen, Radiomagasinet og Haubitsmagasinet (lengst til venstre) fotografert fra Festningsgaten i 1954. Foto: H. Vreim, RA arkiv.