Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske kart

Image "chapter-4-47-1.jpg" without description

Beleiringskart fra 1658 tegnet av Puffendorff. Under Bjelkefeiden (1658–1660) ble Trondheim by gjenerobret og svenskene drevet ut av lenet. Tegningen viser hvordan Trondheim ble angrepet både fra land og sjø. NRA I-s-3.

Image "chapter-4-48-1.jpg" without description

Kart fra 1712 viser eiendomsforholdene i festningsområdet. Den tynne, stiplede linjen viser hvor palisaden gikk; fra Møllenberg skanse opp rundt Småbergan og Kristiansten. Mot syd gikk palisaden fra elven opp til Kristiansands bastion. NRA RK 379.

Image "chapter-4-49-1.jpg" without description

Plan fra 1737 som viser Kristiandsands bastion med kontreskarpe, glacis og dekket vei. Kasemattene og forbindelsene mellom dem er også tydelig tegnet inn. NRA KG I-143.

Image "chapter-4-50-1.jpg" without description

Eckleffs tegning av festnsingen med palisader. Markeringen av en våtgrav, som avgrensning av forterrenget mot nordøst, går igjen på en rekke kart og tegninger. Hvorvidt dette ble en realitet er ikke entydig dokumentert. NRA KG I-155.

Image "chapter-4-51-1.jpg" without description

Kart tegnet av Scheel i 1753 over Kristiansten med tilstøtende gårder og utmark. Dette er trolig det første kartet som viser festningen etter ombyggingen i 1751. NRA Ing. våpenets arkiv IB1431.

Image "chapter-4-51-2.jpg" without description

Kart tegnet i 1792 av Rummelhoff angir Trondheim og Kristiansten med «det derpaa fornødne Skyts». NRA AB_61.

Image "chapter-4-52-1.jpg" without description

«Plan von der Attaque» er enten en reell angrepsplan, eller laget for øvelse. NRA KHB-m8-3.

Image "chapter-4-53-1.jpg" without description

«Plan von der Defension», er en forsvarsplan for Kristiansten festning. Tegning av angreps- og forsvarsplaner var en del av ingeniøroffiserenes utdannelse. NRA KHB-m8-4.

Image "chapter-4-54-1.jpg" without description

Situasjonskarte over Trondheim fra 1830 viser byen og festningen i årene like etter at festningen ble nedlagt i 1816. NRA; Havnedir.-B-LII-1.

Image "chapter-4-54-2.jpg" without description

Engelsk kart fra 1944 viser at den tyske okkupasjonsmakten planla og delvis bygget en rekke bygninger på forterrenget øst for festningen. RK.

Image "chapter-4-54-3.jpg" without description

Lavering på tykt vannmerket papir «Christianstein i Norrige», udatert, men antakelig fra før 1740, usignert. RA portfl.3 nr.9 nå NRA.

Image "chapter-4-55-1.jpg" without description

På dette kartet, fra tiden rundt 1940, er Møllenberg skanse helt forsvunnet. Det er imidlertid interessant å se at det som på 1830-kartet fremstår som en våtgrav (evt. en mur), her følger traseen til Fæstningsgaten i øst. NRA BSR 107.

Image "chapter-4-56-1.jpg" without description

Plan over Trondheim bybefestning med et forslag til utvidelse som er laget etter idealmønster for 1600-talls bastionsfestninger. NRA KBK XVIIII -1-54.

Image "chapter-4-56-2.jpg" without description

Plan Over Tronhiem med dets Fæstninger og over den Svenske Arme som var for Staden Dt Novemb 1718. RK.

Image "chapter-4-57-1.jpg" without description

Dette kartet er sannsynligvis fra slutten av 1700-tallet. Markeringen rundt Kristiansten er trolig områder som ble tillagt festningen/ Forsvaret. NRA KBK XVIII 52a.

Image "chapter-4-57-2.jpg" without description

Festningens profiler tegnet i 1749 av Scheel. NRA KGI_146.