Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske tegninger

Image "chapter-4-58-1.jpg" without description

Tegningen skal iht. påskrift være en gjengivelse eller prinsippskisse av etablissementet Kristiansten festning anno 1719. FMU-Kristiansten 005, FMUs arkiv.

Image "chapter-4-58-2.jpg" without description

Snittegningen er en del av ovenstående illustrasjon. Det kan synes som om tegneren aldri selv har sett festningen. FMU-Kristiansten 006, FMUs arkiv.

Image "chapter-4-59-1.jpg" without description

Tegning datert 28. juli 1775 som viser den prosjekterte dekkede vei mellom festningen og Kristiansands bastion. NRA KHB-m8-5.

Image "chapter-4-59-2.jpg" without description

Akvareller av hovedporten og nordre sortiport tegnet av Echleff i 1759. NRA.

Image "chapter-4-60-1.jpg" without description

Eldre prospekt av festningen. Ukjent tegner og datering.

Image "chapter-4-61-1.jpg" without description

«Profilen zu ChristianStein,» oppmåling datert 1687, ukjent tegner. RA portfl.3 nr. 27 nå NRA.

Image "chapter-4-61-2.jpg" without description

Tegning av hovedportens fasade. NRA KGI_150.

Image "chapter-4-61-3.jpg" without description

Profil av den prosjekterte forsterkningen av Donjonens vestre vegg signert Deseue, udatert, trolig slutten av 1600-tallet. NRA gkk_184.