Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_12_03_c.jpg" without description

Østre kurtine, inv. nr. 0005 – fasade mot det indre av festningen. Foto: Riksantikvaren.

Festningen ligger på to parallelle høyder øst for Iddefjorden. Festningen er en bastionsfestning. Fredrikstens hovedverk består av et natursteinsmurt vollpolygon (femkant) som ble oppført i et komplisert fjellterreng. Forbildet til festning er den bastionerte femkanten, der en dominerende sentralbastion flankert av to halvbastioner, med to ordinære bastioner utgjør planløsningens hovedgrep. Grunnen til at Fredriksten festning har en langt mer uregelmessig form enn det idealmønsteret krever, er først og fremst terrengformasjonene. Et annet moment er at det indre festningsområdet måtte trekkes langt ned i kløften mellom de to knausene for å sikre vannforsyningen til festningen.

Det øvre nivået på sentralbastionen kalles Overkongen. Denne er med redangen Gyldenløve forbundet med Prins Georgs halvbastion. Prins Georg er igjen forbundet, via Nedre kurtine, med Prins Christians bastion. Derfra leder Øvre kurtine over til halvbastionen Dragen, og via Søndre kurtine tilbake til Kongens bastion. Denne femkanten danner Fredrikstens hovedverk, og den omslutter festningens indre med dens gater og bebyggelse.

Festningens indre kalles gjerne Citadellet. Hovedverket har en orientering i terrenget som forutsatte ordinære utenverker på sletta mot øst, mens den bratte skrenten på bysiden ble tilstrekkelig dekket med byborgernes tilfluktsskanse. Fredrikstens utenverker består av en rekke forskjellige elementer, bl. a. er portene i Øvre og Nedre kurtine sikret med henholdsvis Nedre tenalje og Ravelinet. Ifølge idealplanen skal en festnings hovedverk være omgitt av en vollgrav som er tørr eller vannfylt. På Fredriksten er terrenget så komplisert at graven er vanskelig å oppfatte som motiv, men den utgjør et viktig ledd i planløsningen for utenverkene.

Image "80477_13_01_a.jpg" without description

Fredriksten festning er en bastionsfestning. Hovedverket består av et natursteinsmurt vollpolygon (femkant) som ble oppført i et komplisert fjellterreng. Foto: Jan de Lange Rygge HFS

I tillegg til selve festningen består anlegget av en 350 mål stor park som danner festningens forterreng. I dette forterrenget, som ligger øst for festningen, ligger de tre detasjerte fortene Overberget, Stortårnet og Gyldenløve. I forterrenget ligger i dag også en campingplass. Vest for festningen finner man Borgerskansen.

Fredriksten festning har en betydelig bygningsmasse, og de fleste av bygningene er oppført etter brannen i 1826. Bygningene i Citadellet ligger på begge sider av den bratte gaten som forbinder Vestre og Østre kurtine. Her ligger bl. a. bakeri- og bryggeriibygning, den gamle kommandantbolig, magasiner og provianthus. Flere bygninger befinner seg utenfor Citadellet. På Borgerskansen ligger bl. a. ingeniørboligen og en gymnastikksal, og i festningens forterreng i tillegg en rekke bygninger. Dette er både bygninger fra perioden like etter brannen og bygninger fra dette århundret.

De nyeste bygningene finner man i nærheten av campingplassen, sør for festningen. Her ligger det nye administrasjonsbygget vegg i vegg med et kasernebygg påbegynt i 1939, fullført av okkupasjonsmakten.

Image "80477_13_02_c.jpg" without description

Brønn med årstall 1686 og nedre magasin inv. nr. 0004. Foto: Rriksantikvaren.