Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar med vern

Bygg og anlegg med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer.

Inv.nr.

Navn

År

0001

Gammel kommandantbolig

1754

0002

Losjementbygningen

1754

0003

Øvre magasin

1770

0004

Nedre magasin

1683

0005

Østre kurtine

1663

0007

Dronningens kruttårn

1684

0008

Vestre kurtine

1667

0009

Vestre kurtine artilleribarakken

1737

0010

Lille kruttårn

1687

0011

Bygninger Prins Georgs bastion

1694

0013

Klokketårnet

1830

0015

Hovedvakten

1833

0020

Ravelinbygning

1742

0021

Vakt- og arrestbygning

1834

0022

Laboratoriebygning, Huth

1828

0025

Sprøytehus

1830

0026

Donjonen ved Huth

1700

0028

Corps de garde

1840

0031

Ekserserhus (gymnastikksal)

1831

0032

Ingeniørbolig

1827

0033

Retts- og parolebygning

1835

0034

Kommandantboligen

1830

0035

Kommandantboligens lysthus

1830

0037

Materialgården

1920

0038

Undervisningskaserne

1833

0039

Sidebygg, undervisningskaserne

1835

0040

Vollmesterbolig

1835

0041

Bygning Stortårnet

1682

0051

Braadland sidebygning

1903

0055

Internat- og stabssjefbolig

1923

0062

Nye kaserne

1939

0751

Veier (med asfalt, inngår i fredningen)

 

0752

Plasser (inngår i fredningen)

 

0753

Parkanlegg

Før 1701

0754

Veier (grus, inngår i fredningen)

 

0755

Veier, plasser (med brostein)

1670-årene

0756

Plasser (vedl. av kommunen, inngår i fredningen)

 

0757

Plener (vedl. av kommunen, inngår i fredningen)

 

1051

Prins Christians bastion

1800

1052

Huths bastion, Enveloppen III

1777

1053

Prins Georgs halvbastion

1665

1054

Kongens bastion

1680

1055

Søndre kurtine

1680

1057

Sokkel for solur (inngår i fredningen)

1775

1058

Granittsokler for mortere

 

1059

Enveloppen 1

1709

1060

Enveloppen 2

1708

1061

Gyldenløwe tårn

1723

1062

Overberget, tårnbatteriet

1686

1063

Stortårnet, tårnbatteriet

1682

1064

Festningsmurer (inngår i fredningen)

 

1065

Sortieporter i murene (inngår i fredningen)

 

1066

Carl den XIIs monument (inngår i fredningen)

 

1070

Dronningens bastion

1666

1071

Overdragen (Dragens halvbastion)

1664

1072

Sydvestre kurtines rester

1670

1075

Nordre kurtine

1664

1076

Underdragen

1664

1077

Øvre batteri

1707

1078

Nedre batteri

1707

1079

Gyldenløves eperong/Prins Fredriks batteri

1683–1702

1080

Nedre Tenalje

1758

1081

Hovedgraven

1660-årene

1082

Ravelinet

1682–83

1083

Ravelinets tenalje

1785

1084

Enveloppen 4/ Huths batteri

1709

1085

Ytre festningsgrav

1682

1086

Kontreeskarpe, dekket vei og glaci

1685

1087

Vestre kontreeskarpe

1699

1088

Ytterste festningsgrav

1687

1089

Ytterste kontreeskarpe, dekket vei og glaci

1750

1090

Retransjementets kontreeskarpe og glaci

1710–11

1091

Place d'Armes

1669

1092

Lynetten

1675

1093

Huitfelds batteri

1683

1094

Prins Georgs kontreeskarpe

1743–1765

1095

Borgerskansens søndre tenaljerte mur

1754

1096

Borgerskansens søndre halvbastion

1754

1097

Borgerskansens portkurtine

1754

1098

Borgerskansens vestre bastion

1754

1099

Borgerskansens nordvestre kurtine

1754

1100

Borgerskansens nordre bastion

1754

1101

Borgerskansens nordre kurtine

1754

1102

Borgerskansens østre halvbastion

1754

1104

Gyldenløves vannreservoar

1902–3

1105

Gyldenløves 1. utenverk

1787

1106

Gyldenløves 2. utenverk

1785

1107

Gyldenløves østre tenalje

1723

1108

Gyldenløves vestre tenalje

1723

1109

Stortårnets gårdsrom

1682

1110

Stortårnets kontreeskarpe og glaci

1703

1111

Overbergets losjementsbygning

1721

1112

Overbergets krutthus

1696

1113

Overbergets østre tenalje

1686

1115

Overbergets søndre tenalje

1770

1116

Overbergets gårdsrom

1697

1117

Borgerskansens port (inngår i fredningen)

 

1118

Port mot ytre borgerskanse (inngår i fredningen)

 

1119

Østre kurtine

1666

1120

Ravelinporten

1709

1121

Vestre kurtineport

1672

1122

Nedre tenaljeport

1760

1123

Søndre sortieport

 
1124 Nordre sortieport  
1125 Gyldenløves port  
1126 Overbergets port  
1127 Stortårnets port  
1128 Cisterne i ytre grav (inngår i fredningen)  

1129

Kommandantens hage

1701

1131

Nedre kasernes ruin (inngår i fredningen)

 

1132

Mur Østre kurtine

 

1133

Ytre murer Dronningens kruttårn

 

1134

Ytre mur Vestre kurtine

 

1135

Støttemur Nedre tenalje  

1136

Nordre forlengelsesmur Nedre tenalje  

1137

Barakkens grunnmur  

Inventar i verneklasse 2

Inv.nr.NavnÅr

0046

Sanitærbygg, campingplass

1878

0064

Garasje og lager

1946

0065

Garasje og lager

1946

Militærhistorisk landskap

Inv.nr.NavnÅr

1103

Gyldeløves kapponiere

1902–1903

1114

Overbergets sydøstre tenalje

1773

1130

Forstøtningsmur bak Tøihuset

 

010101 Fredriksten festning

Image "80477_17_01_a.jpg" without description