Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

64

Ant. inv. m/vern:

41

Nasjonalt festningsverk

 

Fredriksten festning inngår i Stortingsmelding nr. 54 (1993–94) «Nasjonale festningsverk», og en rekke bygninger på festningen er administrativt fredet.

Fredriksten festning er med sin snart 350 år lange og ærerike historie et svært viktig nasjonalt monument. Det er knyttet viktige historiske og politiske forhold til festningen. Den har bl.a. spilt en meget viktig rolle som grensefestning både i de stadige stridighetene mellom Danmark-Norge og Sverige, og i forbindelse med konflikten mellom Sverige og Norge i årene før 1905. Fram til 1905, da festningen mistet sin operative betydning for godt, hadde den blitt angrepet seks ganger uten noen gang å bli erobret. Det var ved ett av disse angrepene at Karl 12. falt.

I tillegg til festningens historiske verdi, knytter det seg en rekke verneverdier til Fredriksten som festningsanlegg. Studier av festningen gir verdifull kunnskap om hvordan man bygget et festningsanlegg på slutten av 1600-tallet. Festningen er en kilde til kunnskap om alt fra gammel teknologi, til hvordan konstruktørene løste de forskjellige problemene knyttet til forsvaret av grensebyen Halden. Fredriksten er også svært viktig sett fra en arkitektonisk synsvinkel. Selv om festningen først og fremst ble bygget som et forsvarsanlegg har anlegget mange arkitektoniske kvaliteter. Festningen danner en fin helhet med sine omgivelser. Det er bemerkelsesverdig at planleggerne som var vant med å konstruere festninger i et langt mindre kupert terreng, fikk tilpasset Fredriksten til terrenget på en såvidt dyktig måte. Også bygningene oppført i regi av Garben etter brannen i 1826 kjennetegnes av høy bygningsmessig kvalitet. Garbens evner til å tilpasse sine bygninger til den eksisterende arkitekturen er en av hovedårsakene til at det indre festningsområdet er preget av en arkitektonisk helhet.

Høy kvalitet er det også på mange av portalene av huggen stein. Gjennom disse kan man følge stilutviklingen i Europa fra 1600-tallet og fram til senempiren.

Vernet av Fredriksten omfatter festningen med bygninger, bastioner, utenverker, murer, monumenter, veier, plasser og parkanlegg. Videre omfatter vernet forterrenget og de detasjerte fort, samt alle spor etter den militære aktiviteten innenfor verneområdet.

Image "80477_15_01_c.jpg" without description

Vestre ravelinport. Foto: Riksantikvaren.

Image "80477_15_02_c.jpg" without description

Observasjonsballongen «Balloon Captif» ble senere overført til Oscarsborg. Foto: FMU.