Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_18_03_c.jpg" without description

Del av Hjelmkollens batterivei..

Hjelmkollen ligger øst for Svinesund. Den er en steil og knauset kolle med bratt fjellvegg og overheng ut mot Iddefjorden. Det militære anlegget ligger øverst på en markert høyde ved Svinesundbroen, med utsyn utover fjordløpet mot Oslofjorden og innover til Fredriksten festning i Halden. Bak det militære anlegget er terrenget avrundet mot nord; her fører en lang batterivei tilbake til gårdsveien, forbi Blåsoppgården og videre til E6.

Etablissementet Hjelmkollen ligger som et militærhistorisk landskap, med to kanonstander, skyttergravstillinger, kaponierer og bygningskonstruksjoner etter to bunkeranlegg, samt en lang batterivei. De sentrale delene av anlegget består av to kanonstillinger med betongstøpt forlegningsdel med jordtak. De betongstøpte bunkerkonstruksjonene har inngangspartier i henholdsvis tegl og betong. Det teglmurte inngangspartiet er svært løst. Fra inngangen går en sentral gjennomgående gang forbi siderom for ammunisjonsslagring og forlegning. Innerst fører en trapp opp til kanonene. Anlegget bærer preg av demolering som følge av Karlstadoverenskomsten, der kanonen ble fjernet og anlegget tatt ut av operativ bruk.