Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_19_01_a.jpg" without description

Utsikt fra Hjelmkollens vestre kanonstand over Iddefjorden mot Svinesund.

1890-årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble framlagt for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1902–05: Hjelmkollen bygget ut. Til anlegget var det flere bygninger: Ammunisjonsmagasin, latrine, redskapsskur, kullskur og vannreservoir, samt mitraljøseplasser (lenger øst).

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framtrukne linjen ødelagt. Etter demolering av Hjelmkollen ble det reist tretak over kanonbrønnene og kanonene flyttet til nye anlegg ved Glomma.

19400–45: Den tyske okkupasjonsmakten befestet anlegget under annen verdenskrig.

1973: Disposisjonsretten for fortområdet ble i 1973 overført fra Forsvaret til Landskapsvernet i Østfold – kretsforening av Norges Naturvernforbund for tilsyn og bevaringsvirksomhet.

2004: Anlegget fredet

2005: Anlegget ryddet og gjort tilgjengelig for publikum.