Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Hjelmkollen ble etablert som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige, og tilhørte den delen av sperrefortkjeden som lå langs vestsiden av Iddefjorden og Haldenvassdraget.

Hjelmkollen var det ene av to fløyanlegg, underlagt Fredriksten festning, som til sammen dannet en forsvarslinje langs Iddefjordens innløp. Anlegget utgjorde den fremskutte forsvarslinjens høyre fløy. Etablissementets oppgave var å bestryke ferjestedet Svinesund på svensk side.

Image "80477_18_02_a.jpg" without description