Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Furulund bunker

Image "80477_326_03_a.jpg" without description

Furulund bunker fungerte som sambandssentral for den tyske politi og sikkerhetspoliti (Gestapo). I perioden 1946–1980 har bunkeranlegget på Furulund vært brukt som ledelsessentral for HVs lette luftvernartilleri, Fornebu. Anlegget ligger ved Vækerøåsen, på sydsiden av Lilleakerbanen. Inngangspartiet er på nordøstre side av en bergknaus. Eksteriøret består av en enetasjes gråstensmur, med blant annet inngangsdør, luke og gittervindu. Anlegget er gått ut av bruk og er stengt igjen.

Furulund bunker har en historisk interesse i sammenheng med norsk okkupasjonshistorie. Bunkeranlegget ligger som et historisk minne også om Grinifangenes tvangsarbeid, og bidrar til å anskueliggjøre den tyske okkupasjonsmaktens omfattende byggevirksomhet i Norge.