Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Løren leir

Image "80477_326_02_a.jpg" without description

Løren leir ligger mellom Ringveien og Lørenveien i et område som strekker seg fra Økernveien til Sinsen. Ammunisjonsfabrikken Norma, som var anlagt på Løren i 1912 og hadde kontrakt med Forsvaret fra 1916, ble i 1941 rekvirert av okkupasjonsmakten og deretter utvidet. Forsvaret ved Hærens våpentekniske korps overtok verkstedlokaler og utstyr etter annen verdenskrig.

Leirens hovedport vender mot Lørenveien i syd. Nærmest på høyre side ligger to administrasjonsbygg, mens en stor verkstedbygning ligger nord for disse. Bygningene er oppført i tre. Bygningene har beholdt mye av det opprinnelige preg og materiale, med flere interessante detaljer både utvendig og innvendig. Noen nyere rehabiliteringer er forøvrig godt tilpasset.

Lørenveien 38 omfatter et godt bevart bygningsmiljø fra annen verdenskrig, og er ett av svært få bevarte ekstyske verkstedmiljøer. Særlig verkstedsbygget har høy sjeldenhetsverdi. Løren leir er solgt til privat utbygger. Gjennom et samarbeid mellom FBT, Riksantikvaren og utbygger inngår flere av de opprinnelige bygningene i det nye bomiljøet.