Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Parkveien 65 – Bunker under Oslo Handelsgymnasium

Image "80477_327_02_a.jpg" without description

Anlegget ble etablert under annen verdenskrig og var en del av et større system av tyske bunkere i Ruseløkkaområdet. Hovedsetet for Wehrmacht var i Parkveien 65 – Oslo Handelsgyms bygninger. En periode tjente anlegget også som hovedkvarter for Gestapo. Under skoleanlegget ligger et større bunkeranlegg. Bunkeren ligger på ett plan, men har en underetasje med råsprengte tunneler som på grunn av bevaringstilstanden ikke er tilgjengelig for publikum. Bunkeren hadde flere innganger, både fra skolebygget og med dør mot Parkveien markert med en forseggjort lykt. Døren ligger vis à vis KNA-hotellets sidefløy som inntil i dag ikke har vært en del av hotellet, men tjent forsvarsmessige formål. Bunkeren i nr. 65 er godt bevart og skolen er også eier både av en del inventar som stammer fra okkupasjonsmakten.

Anlegget har stor militærhistorisk interesse som hovedkvarter for Wehrmacht og er karakteristisk for hvordan tyskerne konsoliderte seg i de større byene ved å rekvirere store bygninger som skoler og hoteller for å videreutikle dem med bunkere og i noen tilfelle også forsvarsverk. På skolens tak var det eksempelvis plassert luftvernartilleri.

Anlegget ble tilbakeført til kommunen som eier av hele eiendommen og ivaretas av Oslo Handelsgymnasium med henblikk på museal formidling.

Teksten ble oppdatert 26/9 2021. Opprinnelig artikkel viderebragte tidligere allmenne oppfatninger om at ekstyske anlegg i Oslo var forbundet med hverandre gjennom et større tunnelsystem. Dette er ikke verifisert og opplysningene er følgelig tatt ut.