Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Årosveten og Sotåsen/Randesund

Image "80478_136_01_a.jpg" without description

Kystvakthyttene ble oppført like før århundreskiftet som en del av et kystvaktsystem knyttet til den militære opprustningen før 1905. Hyttene er plassert på høyder og strategiske punkter med vid utsikt over skipsleden. Forsvaret inngikk kontrakt med lokalbefolkningen på stedet om vakthold i beredskapssituasjoner. Meldinger ble gitt med kurer/ordonans, etter hvert også med enkle radiosett og telefon.

De to kystvakthyttene ligger på hver sin side av innseilingen til Kristiansand, Sottåsen/Randesund på en høyde som grenser ut mot Kvåsefjorden og Skagerrak på østsiden, Årosveten ut mot skjærgården vest for byen. Hyttene er oppført etter typetegninger i panelt bindingsverk med noe utstikkende tak og enkle sveitserstilskryss i hver av gavlene. De er delt i to rom, en gang på enden av huset og et vaktrom med køyer og en sammenhengende vindusrekke langs endeveggen og rundt hjørnet av rommet. Vindussrekken fremstår som et smalt vindusbånd plassert litt høyt oppe på veggen. Disse fortsetter rundt hjørnene, noe som gir bygningene et preg av utkikkstårn. Vinduene er dekket med skodder når de ikke er i bruk. Ved Årosveten er det i tillegg bygd opp et steinmurt utsiktstårn med vaktrom.

Kystvakthyttene er historisk interessante som vitnesbyrd om den militære opprustningen i Norge i forkant av unionsoppløsningen i 1905. I tillegg har de militærhistorisk interesse som en del av meldetjenesten langs kysten i hele første halvdel av 1900-tallet. Det har vært flere slike hytter rundt hele kysten av Sør-Norge og etter rundt hundre års brukstid er kystvaktstasjonene blitt en del av kulturlandskapet i disse områdene. Eiendommene med påstående bygninger er overført med verneklausul til Direktoratet for naturforvaltning.