Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lerøy

Image "80478_137_02_a.jpg" without description

Bergens nye befestninger, som stod ferdige rett etter århundreskiftet, utgjorde et direkte nærforsvar av Bergens havn og by. Samtlige hovedanlegg var derfor konsentrert omkring byen. Under nøytralitetsvakten i årene 1914–18 ble forsvarslinjen flyttet utover i flere retninger. I 1916 ble en provisorisk minesperring etablert mellom Sotra, Lerøy og fastlandet, via Buarøy. Minebeltet skulle kunne sperre innseilingen til Raunefjorden, dvs. adkomsten til Bergen fra sør. Kanoner ble montert på Lerøy for å bestryke minefeltet. Under annen verdenskrig anla okkupasjonsmakten et torpedobatteri på øya. Området er overført med bevaringsklausul til Direktoratet for naturforvaltning.