Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Færøy

Image "80478_136_04_a.jpg" without description

Luftvernbatteriet på Færøy ble etablert i 1916 som del av Bergens befestninger. To kanoner ble flyttet fra Nedre Sandviksbatteri og ombygd til luftvernartilleri. En brakke ble flyttet fra samme anlegg året etter. Etablissementet ble brukt av okkupasjonsmakten under annen verdenskrig, og fortsatte i Forsvarets bruk frem til 1961 da Bergen festning ble lagt ned.

Færøy ligger mellom Lille-Sotra og Askøy vest for Bergen sentrum. Øya ligger midt i skipsleden lengst syd i Herdlafjorden. Øya er småkupert og tilgrodd. Det tidligere militære etablissementet var konsentrert rundt bukten sydvest på øya. Her finnes fremdeles tufter og spor etter den militære aktiviteten.

Området er overført med bevaringsklausul til Direktoratet for naturforvaltning.