Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0055 – Bunker

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Bunker
Inventarnummer 0055
Byggeår 1941
Opprinnelig bruk Ett av to ammunisjonsmagasin på fortet som hver betjente to kanoner
Nåværende bruk Lager
GAB-nr.   Grunnflate 303
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør. Utvendig bevares dører, steinsetting og spor etter skinnegang i tilknytning til byggverket.
Vernebegrunnelse Ammunisjonsmagasin utgjorde en nødvendig del av driftsanleggene knyttet til de store tyske batteriene fra annen verdenskrig. Funksjonsmessig er magasinet derfor uløselig knyttet til den verneverdige og sjeldne Kanon II på Møvik. Tydelige spor etter jernbaneskinner og trasé gir i tillegg magasinet stor historiefortellende verdi.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Bunker utført i armert betong. Forsøkt skjult i terrenget med utvendig bruddstein i sement. Dører av stål. Ammunisjonen ble fraktet med en smalsporet jernbane der vognene gikk inn i ammunisjonsmagasinet og videre til kanonene. Innvendig består bygningen av en gjennomgående gang som er 18,2 m lang og 2,2 m bred. På østre side ligger fire rom for lagring av granater, drivladning og tennsatser. På venstre side ligger et rom for fyringsanlegget. Bygningen er malt innvendig og det er satt opp ny belysning, men har for øvrig høy grad av opprinnelighet. For eksempel er de opprinnelige løpekattene (taljer festet på skinner i taket) bevart.  
Annet Byggverket har ingen typebetegnelse. Fra 1941 utviklet man typetegninger for ammunisjonsmagasin for store marinebatterier. Magasinene på Møvik ble påbegynt før man fikk typetegninger for 38 cm kanoner, men er tilnærmet lik magasinene på Batterie Lindemann (tre 40,6 cm) ved Sangette i Frankrike som ble påbegynt samtidig med batteriet på Møvik. Kun fyrrommet er plassert annerledes.  

1965
Det opprinnelige elektriske anlegget med armatur tatt ut og nytt montert. Gulv, vegger og himling malt og alle deler av stål rustbehandlet og malt.
1958
Bygningen overtatt av Agder HV-distrikt 07 som lager.
1945
Fortet overtatt av Forsvaret.
1941
Byggearbeidene startet i regi av Admiral Norwegen. Fra 1942 overtok Organisation Todt ledelsen.

Ingen treff