Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1004 – Kanon II

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Kanon II
Inventarnummer 1004
Byggeår 1941
Opprinnelig bruk Kanon
Nåværende bruk Museum
GAB-nr.   Grunnflate 530 m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør med våpentekniske installasjoner.
Vernebegrunnelse Kanonen med tilhørende bunker er eneste gjenværende av flere tilsvarende brønner med kanon i Atlanterhavsvollen, og har dermed stor sjeldenhetsverdi. Store deler av det tekniske inventaret er ikke opprinnelig, men hentet fra de øvrige kanonbunkerne på Møvik eller fra tilsvarende bunkere i Harstad. Kanonen fremstår imidlertid i tilnærmet samme stand som ved ferdigstillelsen.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Åpen kanonstandplass med bunker. Bunkerens vegger er i armert betong og har en tykkelse på 3 meter, mens taket er 4 m tykt. Kanonbrønnen har en diameter på 28,6 m og er 5,1 m dyp. Fra rundgangen og inn til senter av standplassen er det 9,3 m. Innvendig i rundgangen finnes det et transportnett som forsyner kanonen med ammunisjon via luker i taket. Lukene åpnes automatisk når kanonen kjøres rundt. Midt i standplassen er det støpt et fundament for kanonen – en konisk søyle i betong. Kanonen står fremdeles på søylen og er funksjonsdyktig. Bak standplassen ligger et bunkersanlegg. Her finnes forlegningsrom med 15 køyer (betjeningen var hovedsakelig forlagt i brakker som i dag er revet), sanitærrom med dusjer, toaletter og urinaler, kraftverk med et stort dieselaggregat for å drive kanonen, et mindre nødstrømsaggregat og ammunisjonsrom. Samtlige rom ligger på nordsiden av kanonbrønnen (bakenfor kanonen). Utstyr og innredning stammer fra de to øvrige kanonene som er fjernet, med unntak av luftkompressor for startluft og kjølevannspumpe som begge er fra kanon IV ved Trondenes fort i Harstad. Bortsett fra at opprinnelig panelkledning mangler i forlegningsrommene, fremtrer Kanon II i tilnærmet samme stand som ved ferdigstillelsen i 1943.  
Annet Type S 169.  

2006
Innlagt vann
1999
Utført reparasjonsarbeider på luftesjakt mot vest. Støpt ny topp og lagt på kumlokk.
1997
Kanonen malt og injisert klar epoxy i sprekker i kanonbrønn. Tyske dekorasjoner malt innvendig etter kopi av opprinnelige dekorasjoner i inv.nr. 1006.
1991 - 1992
Foretatt opprydding på området og reetablert skinnegang i forbindelse med kanonen.
1987 - 1988
Kanonen pusset opp av Sørlandet sjøforsvarsdistrikt.
1975
Taket asfaltert.
1970
Skinnegangen tatt opp og solgt.
1968
Det opprinnelige elektriske anlegget tatt ned og nytt montert. Murt igjen fire døråpninger, tettet lekkasjer i himling og vegger. Det opprinnelige ventilasjons- og fyringsanlegget demontert.
1958
Møvik fort nedlagt og utrangert. Kanonen fikk stå som museumsobjekt.
1942
Kanonen montert og funksjonsskutt den 12. mai.
1941
Arbeidet med å bygge kanonbrønnen startet.

Ingen treff