Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1005 – Kanon I

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Kanon I
Inventarnummer 1005
Byggeår 1941
Arkitekt 44
Opprinnelig bruk Ikke fullført kasematt for 38 cm kanon
Nåværende bruk Museum
GAB-nr.   Grunnflate 530 m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør med detaljer som piggtråd, nett for kamuflasje og feste for trær på kasematten for kamuflasje. Med eksteriørvern menes kasematten med kanonbrønnen. Interiøret i den tilhørende bunkeren inkluderes ikke i vernet.
Vernebegrunnelse Mens de øvrige ekstyske betongkonstruksjonene på Møvik er basert på typetegninger, er kasematten en spesialkonstruksjon. Det ble bygget andre kanonstillinger med kasematt i Norge under annen verdenskrig, men ingen av slike dimensjoner som kasematten på Møvik. Den har som sådan betydelig konstruksjonsmessig interesse. Kasematten utgjør en integrert del av Batterie Vara og bidrar til å gjøre Møvik fort til et sentral ekstysk kulturminne i Norge.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kasematt med kanonstandplass og bunker. Bunkerens vegger er i armert betong og har en tykkelse på 3,6 meter, mens taket er mellom 4 og 4,8 m tykt. Standplassen er 14,3 m i radius til brystvernet. Avstanden fra rundgangen og inn til senter av standplassen utgjør 9,3 m. Rundgangen er 1,3 m bred. Rundgangen ble ikke fullført i front på grunn av at kanonrøret ikke ble montert. Midt i den åpne kanonbrønnen er det støpt fundament for kanonen – en konisk betongsokkel. Kanonbrønnen har overstøpt kuppel med en tykkelse på ca. 4,8 m. Veggene er ca. 3,6 m tykke. Taket er forsterket med stålbjelker. Det tilstøtende bunkeranlegget med et grunnareal på 530,2 m2 er bygget med vegger i tre meter tykk armert betong, mens taket har en tykkelse på fire meter. Alle dører er av stål. Innvendig er alt utstyr og panel fjernet. Foran kasematten ligger det rester etter fundamenter for kranen som ble brukt under byggearbeidet, og som skulle brukes ved montering av kanonrøret. Feste for kamuflasjenett er fremdeles synlig.  
Annet Type S 169 forsterket med kasematt som er en Sonderkonstruktion der Marine  

1990
Foretatt opprydding på området og reetablert skinnegang i forbindelse med kanonen i 1991–92. Oppført tribune inne i kasematten i forbindelse med kulturelle arrangementer. Montert gjerde på taket i forbindelse med omvisninger.
1970
Skinnegangen tatt opp og solgt.
1958
Møvik fort nedlagt og utrangert. Våpenteknisk utstyr fjernet.
1947
Kranfundamentene forsøkt sprengt bort av et ingeniørkompani.
1944
Bestemt at fortet skulle forsterkes mot luftangrep ved at én av brønnene skulle beskyttes av en betongkuppel. Kuppelen ble bygget, og alt nødvendig teknisk utstyr unntatt kanonrøret ble sendt fra Tyskland og montert i kasematten. Båten som fraktet kanonrøret ble imidlertid senket av allierte styrker, slik at arbeidet ikke ble fullført.
1941
Arbeidet med å bygge kanonbrønnen startet. Støpt en åpen brønn som de tre øvrige på området.

Ingen treff